لیست فروش باشگاه استقلال از سوی کادر فنی این تیم مشخص شد.

لیست فروش باشگاه استقلال از سوی کادر فنی این تیم مشخص شد.