لیست شماره پلاک خودروهای ایران
لیست شماره پلاک خودروهای ایران
اعداد و حروف داخل پلاک خودروهای سواری هر کدام نشان دهنده استان و شهری خاص است، در این میان اعدادی که پایین کلمه ایران در پلاک ها قرار می گیرد نشان دهنده استانی است که صاحب پلاک خودرو در آن ساکن است.

شماره پلاک ۳۱ استان کشور از سوی مراکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صادر می‌شود، عدد پایین کلمه ایران استان هر پلاک را نشان می‌دهد و حروف الفبای داخل پلاک نیز شهرستان هر استان را مشخص می‌کند، عدد اختصاصی پلاک‌های هر استان به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۵ – پلاک ایران ۳۵

استان آذربایجان غربی

شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۷ – پلاک ایران ۳۷

استان اردبیل

شهر اردبیل (مرکز استان): پلاک ایران ۹۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۱ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است.)

استان اصفهان

– شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۳ – پلاک ایران ۵۳ و پلاک ایران ۶۷

– سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳

استان البرز

شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران ۶۸ – پلاک ایران ۲۱ (و) – پلاک ایران ۲۱ (ص) – پلاک ایران ۳۸ (ب، د، س)

شهرستان‌های استان البرز: پلاک ایران ۷۸ (ط) – پلاک ایران ۲۱ (ص)

استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران ۹۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۸ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است)

استان بوشهر

شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران ۴۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۸

استان تهران

شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران ۱۱ – پلاک ایران ۲۲ – پلاک ایران ۳۳ – پلاک ایران ۴۴ – پلاک ایران ۵۵ – پلاک ایران ۶۶ – پلاک ایران ۷۷ – پلاک ایران ۸۸ – پلاک ایران ۹۹ – پلاک ایران ۱۰ – پلاک ایران ۲۰ – پلاک ایران ۳۰ – پلاک ایران ۴۰ – پلاک ایران ۵۰ – پلاک ایران ۶۰ – پلاک ایران ۷۰ – پلاک ایران ۸۰ – پلاک ایران ۹۰

پلاک ایران ۲۱ مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران (به جز حروف ص، و)

سایر شهرهای استان تهران: پلاک ایران ۷۸

استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد (مرکز استان): پلاک ایران ۷۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۱

استان خراسان شمالی

شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران ۲۶ (با حروف ب ج د س) – پلاک ایران ۷۴ (ج)

استان خراسان رضوی

شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران ۱۲ – پلاک ایران ۳۶ – پلاک ایران ۷۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲

استان خراسان جنوبی

شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران ۵۲

استان خوزستان

شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

استان زنجان

شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۷

استان سمنان

شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۶

استان سیستان و بلوچستان

شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۵

استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان): پلاک ایران ۶۳ – پلاک ایران ۹۳

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۳ – پلاک ایران ۸۳

استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران ۷۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۹

استان قم

شهر قم (مرکز استان): پلاک ایران ۱۶

استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران ۵۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۱

استان کرمان

شهر کرمان (مرکز استان): پلاک ایران ۴۵

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۵ – پلاک ایران ۷۵

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۹ – پلاک ایران ۳۹

استان کهگیلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران ۴۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۹( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی است)

استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران ۵۹

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۹ (شامل گنبد با حرف ب)

استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان): پلاک ایران ۴۶

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۶ – پلاک ایران ۵۶

استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران ۳۱

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۱

استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران ۶۲

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۲ – پلاک ایران ۹۲ – پلاک ایران ۷۲

استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران ۴۷

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۷

استان هرمزگان

شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران ۸۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۴

استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۸

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۸

استان یزد

شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران ۵۴

سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۴

حروف بین اعداد در پلاکها به معنی زیر می باشد..

نکته: حروفی که توضیح ندارد برای سایر خودروهاست
الف (ویژه خودروهای دولتی)
پ (ویژه خودروهای نیروی انتظامی)
ت (ویژه تاکسی‌ها)
ث (سپاه پاسداران)
ش (ارتش)
د (خودرو دیپلمات)
ژ خودرو معلولین و جانبازان( اگر عدد دو رقمی پلاک کمتر از 50 باشد جانباز و اگر بیشتر باشد معلول)
ک (ویژه خودروهای کشاورزی)
ع (ویژه خودروهای عمومی)

ایران 10 – تهران
ایران 11 – تهران
ایران 12 – مشهد
ایران 13 – اصفهان
ایران 14 – اهواز
ایران 15 – تبریز
ایران 16 – شهر قم
ایران 17 – ارومیه
ایران 18 – همدان
ایران 19 – کرمانشاه
ایران 21 – کرج (حرف و برای کرج و بقیه حروف حومه کرج)
ایران 21 – ورامین (حرف س)
ایران 22 – تهران
ایران 23 – حومه اصفهان
ایران 24 – حومه خوزستان
ایران 25 _ استان آذربایجان شرقی – حومه
ایران 26 _ استان خراسان شمالی – حومه (بجنورد(ب ج د س)شیروان(ص)اسفراین(ط)آشخانه(ل)جاجرم و گرمه(ق) فاروج(م) (این پلاک قدیم برای قم بود)

ایران 27 _استان آدربایجان غربی – حومه
ایران 28 استان همدان – حومه
ایران 29 استان کرمانشاه – حومه
ایران 30 استان البرز – کرج
ایران 31 _استان لرستان – خرم آباد
ایران 32 _استان خراسان – حومه
ایران 33 _استان تهران – تهران
ایران 34 _استان خوزستان – حومه
ایران 35 _استان آذربایجان شرقی – تبریز
ایران 36 _استان خراسان رضوی، مشهد – حومه (ب، ج، د ، س، ص، ط، ه) (این پلاک قدیم برای قم بود) – حرف ق کاشمر، حرف ل نیشابور، حرف م سبزوار، حرف ن تربت حیدریه
ایران 37 _استان آذربایجان غربی – حومه
ایران 38 _استان البرز ، کرج
ایران 39 _استان کرمان – حومه
ایران 41 _استان لرستان – حومه
ایران 42 _استان خراسان – حومه
ایران 43 _استان اصفهان – حومه
ایران 44 _استان تهران – تهران
ایران 45 _استان کرمان – کرمان
ایران 46 _استان گیلان – رشت
ایران 47 _استان مرکزی – اراک
ایران 48 _استان بوشهر- بوشهر
ایران 49 _استان کهکلویه و بویر احمد – یاسوج و حومه
ایران 51 _استان کردستان – سنندج
ایران 52 _استان خراسان جنوبی
ایران 53 _استان اصفهان – اصفهان
ایران 54 _استان یزد – یزد
ایران 55 _استان تهران – تهران
ایران 56 _استان گیلان – حومه
ایران 57 _استان مرکزی – حومه
ایران 58 _استان بوشهر – حومه
ایران 59 _استان گلستان – گرگان

ایران 61 _استان کردستان – حومه
ایران 62 _استان مازندران – ساری
ایران 63 _استان فارس – شیراز
ایران 64 _استان یزد – حومه
ایران 65 _استان کرمان – حومه
ایران 66 _استان تهران – تهران
ایران 67 _استان اصفهان
ایران 68 _استان تهران – کرج
ایران 69 _استان گلستان – حومه

ایران 71 _استان چهارمحال و بختیاری – شهر کرد
ایران 72 _استان مازندران – حومه
ایران 73 _استان فارس – حومه
ایران 74 استان خراسان رضوی
ایران 75 _استان کرمان – حومه
ایران 76 استان گیلان – حومه
ایران 77 _استان تهران – تهران
ایران 78 _استان تهران – لواسان، پاکدشت، ورامین و شهرستانهای حومه
ایران 79 _استان قزوین – قزوین

ایران 81 _استان چهارمحال و بختیاری – حومه
ایران 82 _استان مازندران – حومه
ایران 83 _استان فارس – حومه
ایران 84 _استان هرمزگان – بندرعباس
ایران 85 _استان سیستان و بلوچستان – زاهدان
ایران 86 _استان سمنان – سمنان
ایران 87 _استان زنجان – زنجان
ایران 88 _استان تهران – تهران
ایران 89 _استان قزوین – حومه

ایران 91 _استان اردبیل – اردبیل و حومه
ایران 92 _استان مازندران – حومه
ایران 93 _استان فارس، شیراز – حومه
ایران 94 _استان هرمزگان – حومه
ایران 95 استان سیستان و بلوچستان – حومه
ایران 96 _استان سمنان – حومه
ایران 97 _استان زنجان – حومه
ایران 98 _استان ایلام – ایلام و حومه
ایران 99 _استان تهران – تهران