لیست شرکت های شهرک صنعتی صفادشت
لیست شرکت های شهرک صنعتی صفادشت
لیست تمامی مشاغل و شرکت های خدماتی فعال در شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت در استان تهران

 

 

 

ردیفنام شرکت نام و نام خانوادگی مدیرعاملشماره تلفن شرکتآدرسنوع فعالیت
۱اورند پلاستیکحمید رضا صمدی۶۵۴۳۶۰۷۳بلوار فروردین خیابان ۲غربیقطعات خودرو
۲آریا بنیزسید حمید یعقوبی۶۵۴۳۹۸۸۷بلوار فروردین خ۲ شرقیبرج های خنک کننده
۳ابریشم پودمهدی زندی۶۵۴۳۲۵۲۱”              “شفت
۴اورامیاورامی۶۵۴۳۲۸۲۱بلوار فروردین خ ۴ شرقیساخت شیرآلات
۵ایران شرکاءغلام عباس جعفری شاهی۶۵۴۳۲۷۳۹بلوار فروردین خ ۶ شرقیمرکب چاپ
۶آریا پرس بدنهدفاعی۹۳۷۶۱۵۶۵۶۵بلوار فروردین خ ۸شرقیبدنه خودرو
۷آرمان تجارت رهاورد پیشرودکتر نوده گر۹۱۲۴۶۶۰۱۳۶”              “
۸آراتسیامک شهریاری۶۵۴۳۲۴۲۳بلوار فروردین خ ۱غربیبسته بندی کشمش و خرما
۹آروین ماکارونخانم شیرین حاجی کریملو۶۵۴۳۶۲۲۹بلوار فروردین خ ۴غربیورمیشل
۱۰قارچ امیر ارسلاناسماعیلی۶۵۴۳۲۶۵۴بلوار اردیبهشت خ ۵ غربیقارچ
۱۱آریا محورغلامرضا خالقی۶۵۴۳۲۳۲۳بلوار فروردین خ ۵ غربیگاردان صنعتی و کشاورزی
۱۲اکبر آجرلوآجرلو۹۱۲۱۲۵۴۸۰۹بلوار فروردین خ ۶غربی
۱۳آلتون رأیمحمد رضا مسلمان یزدی۶۵۴۳۸۳۷۲بلوار فروردین خ ۵غربیتجهیزات ترافیکی و روشنایی
۱۴آقاجانیبلوار فروردین خ ۵ غربی
۱۵محمد اسماعیلیمهدی ولی الهی پیجن آبادی۶۵۴۳۷۶۴۵بلوار فروردین خ ۷ غربیورق کارتن و کارتن
۱۶سید حمید اجاقسید حمید اجاق۹۱۲۳۶۰۲۱۵۵بلوار فروردین خ ۹ غربیانبار
۱۷سید اسماعیل اجاقسید اسماعیل اجاق۶۵۴۳۷۱۸۵”                    “اکسیژن
۱۸البرز کومهامیرحسین خوشبخت۶۵۴۳۲۷۲۰بلوار اردیبهشت خ ۴ غربیانبار ساختمانی
۱۹محمد حسن امجد محمودیمحمد حسن امجد محمودی۶۵۴۳۸۵۲۰بلوار اردیبهشت خ ۶ غربیبافندگی
۲۰اطلس توربیناتابک علیزاده۶۵۴۳۵۱۳۳بلوار اردیبهشت خ ۶غربیتوربین
۲۱آرد گل ذرتروز بهانی۶۵۴۳۲۴۶۶بلوار خرداد خ ۴ غربیآرد و بلغور ذرت
۲۲ایستا فولادپرویز تمجیدی۶۵۴۳۸۴۶۷بلوار خرداد خ ۵ غربیسوله سازی
۲۳آرش گام صفادشت۶۵۴۳۶۵۸۷بلوار خرداد خ ۷ غربیکارتن سازی
۲۴مسعود اسدیمسعود اسدی۹۱۲۳۲۴۷۶۶۸”                    “
۲۵آران سیجاکبر فتح الهی۶۵۷۴۱۲۳۴بلوار تیر خ ۴ غربیصنایع فلزی
۲۶ایران طیطومنوچهرنیلقاز۶۵۴۳۲۶۷۰-۱انتهای بلوار اردیبهشتکشتار مرغ ـ بسته بندی
۲۷ایکا۲۲۲۶۱۹۰۱بلوار فروردین خ ۱۰شرقیصنایع فلزی
۲۸عبدالکریم احمدیعبدالکریم احمدی۶۵۴۳۸۲۳۲بلوار اردیبهشت خ ۱۰غربیقطعات جلوبندی خودرو
۲۹رحمان آّبیاررحمان آبیار۹۱۲۳۰۲۲۲۵۳بلوار خرداد خ ۱۰غربیبافندگی
۳۰احمد استاد هاشماحمد استاد هاشم۶۵۴۳۷۵۹۰بلوار خرداد خ ۹ غربیترانسفور ماتورهای قدرت
۳۱علیرضا اسمعیلیعلیرضا اسمعیلی۹۱۲۱۴۶۰۱۵۶بلوار تیر خ ۹ غربیسوله سازی
۳۲آرشه زرین پویابلوار فروردین خ ۴ شرقی
۳۳جواد اجدادیجواد اجدادیبلوار خرداد خ ۲ غربیغیرفعال
۳۴آموج فرآیندقند هاری۶۵۴۳۹۶۹۳بلوار تیر خ ۵ غربیدکل و صاعقه گیر
۳۵فرامرز اسدیاسدی۶۵۴۳۲۸۱۶بلوار فروردین خ ۵ شرقی
۳۶کیک اکباتانعلی اصغر نادری۶۵۴۳۲۲۰۰بلوار فروردین خ ۲ غربیکیک
۳۷علی ارجمندارجمندبلوار تیر خ ۵ غربی
۳۸تعاونی اسوهبسته بندی محصولات کشاورزی۶۵۴۳۲۶۷۶بلوار فروردین خ ۸ غربی
۳۹آریا پلیمر امیرحسین مشهدی میرزا۹۱۲۱۰۱۰۷۲۱بلوار فروردین خ ۲ شرقیپلاستیک سازی
۴۰بسته بندی ابراررضا قاسمی۶۵۴۳۹۸۶۵بلوار فروردین خ ۳ شرقیالکترو بالابر
۴۱آژینه سازانبرزگر سواجی۹۱۲۳۶۱۰۳۱۲بلوار خرداد خ ۹ غربیاسکلت فلزی
۴۲رزاق اسدیاسدی۹۱۲۱۶۲۰۶۸۸بلوار خرداد خ ۱۰غربیسازه فلزی
۴۳عبدالمجید اخوانعبدالمجید اخوان۶۵۴۳۸۳۵۸بلوار خرداد خ ۷ غربیدرود گری
۴۴چیپس الهامکرم ولی محمدی۶۵۴۳۲۴۱۳بلوار اردیبهشت خ ۱ غربیقطعات آسانسور
۴۵ارشیا داروسعید نمکی۶۵۴۳۹۰۸۲بلوار اردیبهشت خ ۴ غربیانبار دارو
۴۶بسته بندی اصغرزادهجواد اصغرزاده۶۵۲۴۳۳۸۳بلوار تیر خ ۹غربیبسته بندی مرغ
۴۷عبدالصالح احمدیعبدالصالح احمدی۶۵۴۲۱۰۳۱بلوار فروردین خ ۶ غربیقطعات جلوبندی خودرو
۴۸محمدامین ابوئیمحمد امین ابوئی۹۱۲۳۲۰۳۴۴۵بلوار تیر خ ۷ غربیسالن خالی
۴۹فلز الکترونیک پادجلال تمیمیان۶۵۴۳۳۰۳۲”                   “کیس کامپیوتر
۵۰آریانا۶۵۴۳۷۶۴۴بلوار اردیبهشت خ ۷ غربیسوله سازی
۵۱ایران متراژآقای احراری۶۵۴۳۹۲۳۳بلوار تیر خ ۶ غربی
۵۲آباد گرانسید البرز مجذوب حسینی۶۵۷۴۱۹۱۱-۵”                  “ضد یخ بتون
۵۳دکتر منصور افشاریمنصور افشاریبلوار خرداد خ ۳ غربی
۵۴علی ایرانی رشید آبادیعلی ایرانی رشید آبادی۶۵۴۳۴۵۷۰بلوار فروردین خ ۹ شرقیشکلات و کاکائو
۵۵سید سعید امامی نژادسید سعید امامی نژادبلوار فروردین خ ۵ شرقی
۵۶آسان سازه فناوری نوینبهنام محسنی۶۵۴۳۷۹۶۷بلوار فروردین خ ۵ شرقیدیوار بتنی سبک پیش ساخته
۵۷آرین امیر خانیآرین امیر خانی۶۵۴۳۹۷۸۳بلوار فروردین خ ۲ غربینان صنعتی،کیک و کلوچه و بیسکویت
۵۸آرتین طلوع پارسیانآقای حسنی۹۱۲۱۱۹۴۳۵۵بلوار خرداد خ ۹ غربیدرحال ساخت
۵۹ایرانیان قائم همراهرضا قربانی فرامی نژاد۶۵۴۳۹۳۶۳بلوار فروردین خ ۴ غربیگوشی همراه
۶۰علیرضا افضلعلیرضا افضل۹۱۲۱۲۶۳۰۹۱بلوار فروردین خ ۷ غربیماشین سازی صنعتی
۶۱مرتضی اخباریاخباری۹۱۲۱۴۶۷۳۳۰بلوار خرداد خ ۹ غربیپتو و بالش نوزاد
۶۲بهاره اشجعیبهاره اشجعی۹۱۲۱۵۰۹۱۷۵بلوار اردیبهشت خ ۹ غربی
۶۳بهنان گندم نوینامیر گندم کار۶۵۴۳۲۷۴۲بلوار فروردین خ ۸ شرقیآرد کیک
۶۴ماکارونی بهکامسعیدی۶۵۴۳۲۴۰۵بلوار فروردین خ ۵ شرقیغیر فعال
۶۵علیرضا برخوردارخشایار فقیه نصیری۶۵۴۳۵۳۳۰بلوار فروردین خ ۱۰شرقیفوم
۶۶حسین بیت الهیبیت الهی۶۵۴۳۷۹۱۰بلوار فروردین خ ۱ غربیبستنی
۶۷ غلامرضا بیاتبیاتبلوار فروردین خ ۱شرقیاملاک
۶۸سید غلامرضامیر بابازادهمیر بابازاده۹۱۲۴۰۵۳۳۵۲”                 “
۶۹بزازانحسین بزازان۹۱۲۱۲۰۵۵۰۱بلوار فروردین خ ۲ غربیاسفنج
۷۰بن سالهمعماریان۶۵۴۳۲۳۱۵”                  “غیر فعال
۷۱بازیاربازیاربلوار فروردین خ ۳ غربیانبار
۷۲بنیس گروهابراهیم کشکلانی۶۵۴۳۸۴۲۰بلوار فروردین خ ۵ غربیام دی اف
۷۳کارتن بامدادشهریار پور۶۵۴۳۷۰۱۰بلوار فروردین خ ۶ غربیکارتن سازی
۷۴عباس بستانعباس بستان۶۵۴۳۲۵۶۵ بلوار فروردین خ ۷ غربیقطعات خودرو
۷۵هوشنگ بیگ رسولیهوشنگ بیگ رسولی۶۵۴۳۸۸۲۳بلوار فروردین خ ۸غربی
۷۶سعید بلوطیمهدی حریری۶۵۴۳۸۳۴۷”                   “سازه فلزی
۷۷به جویان پارسسید احسان سبزواری۶۵۴۳۵۵۰۵بلوار فروردین خ ۹غربیغیر فعال
۷۸بوران صدفسعید ضرغامی شیثوان۶۵۴۳۶۱۲۷بلوار اردیبهشت خ ۶ غربیقطعات یخچال
۷۹برنا لبنمطهری۶۵۴۳۵۵۱۰بلوار خرداد خ ۸ غربیپودر شیر خشک
۸۰بهکار بردمیر فخرائی۶۵۴۳۶۷۹۰-۴بلوار خرداد خ ۳ غربیکارتن سازی
۸۱بسطامیبسطامی۶۵۴۳۵۰۰۴-۶بلوار فروردین خ ۳ غربیدرب قوری
۸۲بام راهحسن مهدی۶۵۴۳۲۵۳۰بلوار فروردین خ ۸ شرقیانبار ماشین آلات
۸۳محمد رضا بختیاریمحمد رضا بختیاری۶۵۴۳۶۸۶۶بلوار خرداد خ ۵ غربیانبار
۸۴بیتا چوبخسرو آگاهی۹۱۲۳۶۱۰۶۶۹بلوار خرداد خ ۷ غربیدرود گری
۸۵محمد باصریمحمد باصری۶۵۷۴۲۸۰۱بلوار تیر خ ۶ غربیصنایع فلزی
۸۶محمد باقریباقریبلوار اردیبهشت خ ۱۰ غربی
۸۷سید احمد بغدادی۹۱۲۲۶۲۰۶۰۹بلوار خرداد خ ۷ غربی
۸۸خسرو بلوچیخسروبلوچی۹۱۲۱۰۱۹۶۱۵بلوار تیر خ ۹ غربیانبار کاشی
۸۹محمد جعفر بیگ زاده مقدمعباس تقی پور۶۵۴۳۸۸۹۵بلوار تیر خ ۷ غربیفوم
۹۰حمید رضا بیگدلی۹۳۷۱۹۶۳۹۲۹بلوار اردیبهشت خ ۹ غربی
۹۱پلیمر گرانولاحمد واحد۶۵۴۳۲۳۰۳بلوار فروردین خ اول شرقیگرانول
۹۲پویا گستر آپاماجواد هاشمی پویا۹۱۲۱۱۲۳۹۴۷بلوار فروردین خ ۲ شرقیغیر فعال
۹۳پویش تهویهاکبر سیفی۶۵۴۳۹۳۴۶”                         “تولید چیلر- هوا ساز
۹۴پارس گوهر ساناباذر کریمی۶۵۴۳۶۱۳۲بلوار اردیبهشت خ ۲ شرقیقطعات یخچال
۹۵جهادین پرندسعید ناصریان۶۵۴۳۵۸۴۱بلوار فروردین خ ۳ شرقیکام پاندین
۹۶پیروز آرادمهندس بهروز ونداد۶۵۴۳۶۱۳۹بلوار فروردین خ ۴ شرقیدریچه سازی سد و کانال
۹۷پورنوبریپور نوبری۶۵۴۳۶۰۶۵”                         “
۹۸پور صالحپور صالح”                         “
۹۹پالکانیپالکانی”                         “باغ
۱۰۰ماکارونی پرستوناصر بیات۶۵۴۳۶۴۸۲بلوار فروردین خ ۵ شرقیرشته آش ورمیشل
۱۰۱پنیر سازی صفادشتمطهری۶۵۴۳۲۰۸۶بلوار فروردین خ ۶ شرقیپنیر پیتزا
۱۰۲پولاد سازانمهدی زاده۶۵۴۳۲۴۵۳بلوار فروردین خ ۷ شرقیصنایع فلزی
۱۰۳پرتو خازنمهندس حسنی۶۵۴۳۲۱۳۷”                         “ساخت خازن
۱۰۴پارس نماسلیمی۶۵۴۳۲۶۷۷بلوار فروردین خ ۸شرقیدیوار پیش ساخته-غیر فعال
۱۰۵پایا رنگ شهریاربهرام میرزا بیگی۶۵۴۲۱۰۰۲-۳بلوار فروردین خ ۹ شرقیرنگ
۱۰۶پیاوررامین اکبری نخجوانی۶۵۴۳۲۵۶۲بلوار فروردین خ ۸ شرقیتخت های بیمارستانی
۱۰۷پیمانمیرزا بیگیبلوار فروردین خ ۹ شرقیغیر فعال
۱۰۸پروتئین گیاهی صفادشتداود غفاری۶۵۴۳۶۸۷۹بلوار فروردین خ ۱ غربیسویای خوراکی
۱۰۹پویش گسترصنعتمحمد اکبری۶۵۴۳۹۴۷۶ابتدای بلوار اردیبهشتفنی و مهندسی صنایع نیروگاهی
۱۱۰پیشگاممحمد زندی۶۵۴۳۲۳۳۴بلوار فروردین خ ۳ غربیخوراک دام و طیور
۱۱۱ماکارونی پیروز(انسی)جواهر فروش۶۵۴۳۲۷۴۵”                        “ماکارونی و رشته آش
۱۱۲پارسیان پیشرو صنعتعلی فاطمی۶۵۴۳۷۰۹۱بلوار فروردین خ ۴ غربیمونتاژ ماشین آلات
۱۱۳پانیدزهری۶۵۴۳۴۸۸۳”                        “مخزن درچه سد
۱۱۴ناصر پاشازادهپاشازاده۹۱۲۱۳۲۸۶۳۳بلواراردیبهشت خ ۴ غربیسوله سازی
۱۱۵کارگاه پولادینمصطفی تویسرکانی۶۵۴۳۸۸۲۵بلوار اردیبهشت خ ۸ غربیتزریق پلاستیک
۱۱۶پارس بین الملل۸۸۹۶۳۷۳۵بلوار فروردین خ ۶ غربیلوله پلاستیکی
۱۱۷پایبند سازهمهندس صدر۶۵۴۳۲۶۲۹بلوار فروردین خ ۸ غربیسوله سازی
۱۱۸پارفیکانریمان شالگونی۹۱۲۲۱۴۵۳۳۷بلوار فروردین خ ۸ غربیپارکت
۱۱۹پترو کیمیارحمت اله برهانی۶۵۴۳۲۸۰۲-۳بلوار اردیبهشت خ ۱ غربیتحقیقات در زمینه صنایع شمیایی
۱۲۰پایاب زمزمموسوی۶۵۴۳۲۸۱۹”                        “پل سازی و تونل سازی
۱۲۱پاچرمییحیی سوهانی۶۵۴۳۲۴۷۵بلوار اردیبهشت خ ۱ غربیکفش
۱۲۲پارس الوانوحید کلیدی۶۵۴۳۶۳۸۱بلوار اردیبهشت خ ۲ غربیچاپ و بسته بندی
۱۲۳پلاست پوشش ستارهمحمد حسین شفیعی نیا۶۵۴۳۵۱۷۹بلوار خرداد خ ۸ غربیبلوک های سقفی پلاستو فوم
۱۲۴پرستو قالبداود نامداری۶۵۴۳۸۰۵۶بلوار تیر خ ۸ غربیقالب سازی
۱۲۵پروتئین امیر ملاصدرااحمد اعوانی۶۵۴۳۷۹۷۱بلوار خرداد خ ۷ غربیبسته بندی مرغ
۱۲۶پنتان شیمیعبدالمهدی رضا زاده۶۵۴۳۹۱۶۱بلوارتیر خ ۹غربیطراحی و ساخت تجهیزات داخلی مخازن
۱۲۷صنایع غذایی پارس دوناروزمحمد میناچی مقدم۹۱۲۵۳۶۲۳۲۹”                        “کیک
۱۲۸پورنام۸۸۰۴۳۳۶۳بلوار تیر خ ۱۰غربیانبار
۱۲۹تک وکیوممسعود شاکری۶۵۴۳۷۵۴۰بلوار فروردین خ ۲ شرقیمصنوعات پلاستیکی
۱۳۰تندیسرضایی۶۵۴۳۲۴۲۰بلوار فروردین خ ۳ شرقیدکوراسیون
۱۳۱تک ژن زیستخانم مریم تاج آبادی ابراهیمی۶۵۴۳۷۹۵۱بلوار تیر خ ۹ شرقیمیکرو ارگانیسم صنعتی-استارتر
۱۳۲تان۶۵۴۳۲۴۷۹بلوار اصلی نرسیده به سر شهرک صنعتیانبار
۱۳۳توژرنگوحید کلیدی۶۵۴۳۶۶۱۱بلوار اردیبهشت خ ۲ غربیچاپ
۱۳۴تابان گاز آفرین۹۱۲۱۶۹۶۳۷۷بلوار فروردین خ ۳ غربی
۱۳۵تک اتصال آب و فاضلابمحمد حسن خرازی فرد۶۵۴۳۵۷۶۰بلوار فروردین خ ۶ غربیلوله زهکشی شده
۱۳۶تهران لایه بافتمنصوری فرد۶۵۴۳۲۵۶۹بلوار اردیبهشت خ ۱ غربیتشک
۱۳۷تهران آرمهگلپور۶۵۴۳۲۲۶۱بلوار اردیبهشت خ ۴ غربیانبار
۱۳۸تهران صفادشتجمشید رضا علی۶۵۴۳۴۱۰۴-۵بلوار خرداد خ ۱ غربیسوسیس و کالباس
۱۳۹توسکا فازبلوار خرداد خ ۴ غربی
۱۴۰عبدالعلی تیمورزادگان خوییعبدالعلی تیمورزادگان خویی۶۵۴۳۵۷۱۱بلوار خرداد خ ۵ غربیسازه فلزی
۱۴۱تک ماشینفریدون رشیدی۶۵۴۳۸۴۵۰-۲بلوار خرداد خ ۵ غربیسازه های هوشمند انبار و اداری
۱۴۲غلامحسین تابش فرتابش فر۹۱۲۱۰۷۹۷۸۸بلوار تیر  خ ۶ غربی
۱۴۳محمد حسین توکلیحمزه خان اغلان۹۱۹۷۸۶۲۶۱۹بلوارتیر خ ۷ غربیصنایع چوبی
۱۴۴مجید تکلو منشمجید تکلو منش۹۱۲۱۲۲۲۲۲۳بلوارخرداد خ ۷ غربیفایبرگلاس
۱۴۵تست و تفسیرمهران محرابی۶۵۷۴۲۴۸۳بلوار تیر خ ۵ غربیصنایع فلزی
۱۴۶ثمین نان سحرمهدی خان محمدی۶۵۴۳۲۵۶۷بلوار فروردین خ ۸ شرقینان
۱۴۷جنرال کپ پارسمازیار علی بیگلو۶۵۴۳۲۰۸۴بلوار فروردین خ ۱ شرقیقطعات خودرو
۱۴۸جهان پارسمحمد کاظم مفتح زاده۶۵۴۳۲۴۴۱بلوار خرداد خ ۱ غربیصنایع فلزی
۱۴۹رمضانعلی جلیلوندجلیلوند۹۱۲۳۳۴۹۶۹۹بلوار خرداد خ ۸ غربی
۱۵۰رضا جواهر فروشجواهر فروش۶۵۴۳۲۷۴۵بلوار خرداد خ ۴ غربیماکارونی
۱۵۱احمد جعفری و شرکاءاحمد جعفری۶۵۴۳۴۳۰۲بلوار تیر خ ۷ غربیکارتن سازی
۱۵۲ابوالفضل جان فداجان فدابلوار فروردین خ ۱ غربی
۱۵۳چاپ نوین باخترنعمت اله میرزابیگی۶۵۴۳۵۹۶۶بلوار فروردین خ ۳ غربیچاپ فلز
۱۵۴چاویدهبلوار فروردین خ ۴ غربی
۱۵۵چاپ عسل۶۵۴۳۵۵۳۵بلوار خرداد خ ۳ غربیغیر فعال
۱۵۶سید جواد حسینیحسینی۹۱۲۶۳۶۲۲۳۱بلوار فروردین خ ۴ شرقیظروف سرامیک
۱۵۷رضا حسنی مهربانحسنی مهربان۶۵۴۳۶۴۲۱بلوار فروردین خ ۸ شرقیچاپ
۱۵۸عبدآلاله حنضلی زادهحنضلی زاده۹۱۲۱۰۲۴۹۶۰بلوار فروردین خ نرسیده به ۶ غربیکارتن سازی
۱۵۹بهنام حکیم زادهبهنام حکیم زاده۹۱۲۵۶۶۷۶۸۵بلوار تیر خ  ۹ غربیانبار
۱۶۰حریر پردیسسید یداله محمودی۶۵۴۳۶۴۵۰-۴بلوار خرداد خ ۶غربیروسری و شال
۱۶۱غلامرضا حمیدیانحمیدیانبلوار تیر خ ۴ غربی
۱۶۲حریر الوانافشین سالاردینی۹۱۲۱۰۸۱۹۷۰بلوار تیر خ ۱۰غربیتکمیل پارچه
۱۶۳خسرویخسروی۹۱۲۲۸۷۴۴۷۰بلوار فروردین خ ۱ شرقیباغ
۱۶۴فرزادومهران خسروجردیمهران و فرزاد خسروجردی۶۵۴۳۳۰۰۲بلوار فروردین خ ۴ شرقیمصنوعات شیشه ای
۱۶۵حسین خطیبی کوشاخطیبی کوشا۹۱۲۱۱۶۵۳۳۸بلوار فروردین خ ۹ شرقیکاغذهای بهم پیوسته
۱۶۶اسماعیل خاکساراسماعیل خاکسار۹۱۲۱۰۲۷۱۶۸بلوار فروردین خ ۱ غربیبافندگی
۱۶۷سید یونس خلیفهخلیفه۶۵۴۳۳۴۶۹بلوار فروردین خ ۶ غربیباسکول
۱۶۸خرد کاوهرضا ماهیگیران۶۵۴۳۲۵۱۷بلوار فروردین خ ۸ غربیسازه فلزی
۱۶۹فاطمه خدا بخشیحیدر مبصریان۶۵۴۳۶۲۹۲بلوار تیر خ ۷ غربیسریال صبحانه (کرن فلکس )
۱۷۰نادر خوشبختنادر خوشبخت۹۱۲۱۳۰۳۹۱۰بلوار اردیبهشت خ ۶ غربیام دی اف
۱۷۱داراب خردورداراب خردور۹۱۲۱۲۶۳۰۴۹بلوار خرداد خ ۹ غربیقطعات سرامیکی
۱۷۲نادر خازنیخازنی۶۵۴۳۸۰۷۶بلوار خرداد خ ۷ غربی
۱۷۳کاوه خداپرستخدا پرست۶۵۴۳۸۲۶۴”                      “پروفیل درب و پنجره
۱۷۴دی پارت آریابیژن حاج زمانی۶۵۴۳۵۳۳۱بلوار فروردین خ ۲ شرقیقطعات یخچال
۱۷۵دایا تدبیرسلامت۶۵۴۳۷۲۱۶بلوار فروردین خ ۴ شرقیانبار لوازم خانگی
۱۷۶علی دیباجیعلی دیباجی۹۱۲۸۰۰۴۰۲۱بلوار فروردین خ ۴ غربیطرح دکوراسیون
۱۷۷درسا هودخوش خبر خامنه۶۵۴۳۲۹۰۱ بلوار فروردین خ ۴ شرقیلوازم آشپزخانه
۱۷۸دایا پخشسلامت۶۵۴۳۷۶۰۱بلوار فروردین خ ۱ غربیانبار لوازم خانگی
۱۷۹دوکارژابیزشاهرخ ارجمند زاده۶۵۴۳۲۵۱۴بلوار فروردین خ ۵ شرقیلوازم آرایشی
۱۸۰درهٌ التاجسید حمید درهٌ التاج۶۵۴۳۵۷۱۵بلوار فروردین خ ۶ غربیدفاتر تحصیلی ـ کاغذ امتحانی
۱۸۱عباس دمرچیلوعباس دمرچیلو۶۵۴۳۲۹۶۶بلوار فروردین خ ۷ غربیمصالح ساختمانی
۱۸۲درین پودرطالب اسلامی-مطهری۶۵۴۳۵۰۴۱-۴بلوار اردیبهشت خ ۳ غربیلبنیاتی
۱۸۳داریوش درخشانیداریوش درخشانی۶۵۴۳۵۴۴۹بلوار خرداد خ ۷ غربیچاپ
۱۸۴دشت صنعت غذایی آوا۹۱۲۵۵۸۱۲۴۳بلوار خرداد خ ۳ غربی
۱۸۵امیر عباس دادماندادمان۶۵۴۳۹۰۰۱-۲بلوار تیر خ ۴ غربیسازه های فلزی
۱۸۶دانا بسپاربابایی۶۵۴۳۶۱۰۶بلوار خرداد خ ۴ غربیقطعات خودرو
۱۸۷دایا داروعلیرضا فرمانیان۶۵۴۳۵۹۸۳بلوار خرداد خ ۶ غربیانبار دارو
۱۸۸سجاد درویشیدرویشبلوار خرداد خ ۱۰ غربی
۱۸۹ذرآغوش فارسمهدی اسدی۶۵۴۳۶۹۲۰باوار فروردین خ ۶ غربیصنایع آرایشی
۱۹۰ضیاء محمد رفیعضیاء محمد رفیع۹۱۲۳۸۰۰۶۵۷بلوار فروردین خ ۵ غربیکمپرسورسازی صنعتی
۱۹۱رفیعیرفیعی۶۵۴۳۲۴۱۱بلوار فروردین خ ۲ غربیکمپر سور های سردخانه
۱۹۲رامکلهعبدالمجید سجادی۶۵۴۳۵۴۰۵بلوار فروردین خ ۳ غربیانبار
۱۹۳علی رشیدیرشیدیبلوار فروردین نبش ۳ غربی
۱۹۴جواد رمضانیرمضانیبلوار اردیبهشت ۸ غربی
۱۹۵رازکجعفر بدری۶۵۴۳۷۱۹۲بلوار فروردین ۹ غربیبسته بندی مواد غذایی
۱۹۶علی اکبر روح آبادیعلی اکبرروح آبادی۶۵۴۳۸۱۴۵”                      “وان و جکوزی
۱۹۷محمد حسین رعیتیمحمد حسین رعیتی۶۵۴۳۶۷۰۰بلوار اردیبهشت ۹ غربیتابلو برق
۱۹۸رام شانپیمان-اعتماد۶۵۴۳۸۴۵۷”                      “اسکلت فلز
۱۹۹محمد رضائیانبلوار خرداد خ ۲ غربی
۲۰۰روزبه رادمانرادمان۶۵۴۳۴۷۰۴بلوار خرداد خ ۳ غربیانبار
۲۰۱ناصر رهبر فرخویرهبرفرخوی۹۱۲۱۲۱۴۷۳۵بلوار تیر خ ۵ غربیپارچه
۲۰۲محمود رضاییمحمود رضایی۹۱۲۱۲۰۰۴۷۱بلوارتیر خ ۵ غربیبسته بندی حبوبات
۲۰۳مرتضی رضوی قرانقیهمرتضی رضوی قرانقیه۹۱۲۱۹۶۲۰۴۶بلوار تیر خ ۸ غربیسند بلاست
۲۰۴امید علی رحیم زاده۹۱۲۱۶۴۱۵۵۸بلوار تیر خ ۱۰ غربی
۲۰۵احمد رنجبربلوار اردیبهشت خ ۶ غربی
۲۰۶صادق رنجبر”                      “
۲۰۷عمران زنجانبلوار فروردین خ ۳ شرقیانبار
۲۰۸وحید زینال زاده دلالیسمیه محمودی۶۵۴۳۴۲۱۰بلوار اردیبهشت خ ۹ غربیدرزگیر های پلیمری  شیشه دو جداره
۲۰۹زرین پرتوعلیرضا وفایی۲۲۲۲۳۵۴۶بلوار فروردین خ ۶ غربیانبار
۲۱۰زرین پی۹۱۲۱۲۱۰۱۰۳بلوار خرداد خ ۵ غربیانبار
۲۱۱مجتبی زرگر۹۱۲۷۶۵۳۸۶۴بلوار اردیبهشت خ ۱ غربی
۲۱۲زرین بافرمضان رزاقی۶۵۴۳۵۷۱۲بلوار خردا خ ۶ غربیروکش ماشین
۲۱۳ژیوار صنعت کانیارناظمی۹۱۰۰۱۱۸۹۶بلوار فروردین خ ۶ شرقیصنایع فلزی
۲۱۴کیک سحر۶۵۴۳۲۳۷۷بلوار فروردین خ ا شرقیغیرفعال
۲۱۵سام توچال فراست۶۵۴۳۶۲۵۶بلوار فروردین خ ۱ شرقیغیرفعال
۲۱۶سدید والامحمد کاظم زاده۶۵۴۳۲۵۳۴بلوار فروردین خ ۳ شرقیغیرفعال
۲۱۷سروش دلشاد۲۰۸۷۲۷۴۰۹بلوار فروردین خ ۵ شرقیغیرفعال
۲۱۸سینا صنعتقاسمی-هدایتی۶۵۴۳۸۱۳۱بلوار اردیبهشت خ ۳ غربیصندلی آمفی تئاتر
۲۱۹سبزه ایرانمجید کملاخ۹۱۲۱۱۰۶۴۹۸بلوار فروردین خ ۳ شرقیبسته بندی کشمش
۲۲۰سکنای جنوبمحمد علی کاویانی۶۵۴۳۲۸۷۱بلوار فروردین خ ۷ شرقیبسته بندی
۲۲۱سازه رامناصرپاشازاده۶۵۴۳۲۱۸۰بلوار فروردین خ ۱ غربیسوله سازی
۲۲۲سروش رشدجعفرشاه کرمی۶۵۴۳۶۷۲۸بلوار فروردین خ ۲ غربیمکمل و کنسانتره
۲۲۳مرتضی سخاییمرتضی سخایی۶۵۴۳۲۸۹۸بلوار اردیبهشت خ ۶ غربیدوغ
۲۲۴عبدالرضا سلیمانیسلیمانی۹۱۲۶۸۵۸۴۵۶بلوار فروردین خ ۷ غربینقاشی روی بلور
۲۲۵ایمان سرمدیسرمدیبلوار اردیبهشت خ ۸ غربی
۲۲۶سازه پاد تهران۶۵۴۳۷۹۵۸بلوار فروردین خ ۸ غربی
۲۲۷حسین سوهانیسوهانیبلوار اردیبهشت خ ۱ غربی
۲۲۸سمیهعبدالهی۶۵۴۳۲۸۶۰-۲بلوار اردیبهشت خ ۲ غربیبسته بندی مواد غذایی
۲۲۹کارتن سبلان۶۵۴۳۲۵۰۰بلوار اردیبهشت خ ۷ غربیکارتن سازی
۲۳۰سازه صنایع پارسا۶۵۴۳۵۰۰۲بلوار خرداد خ ۳ غربی
۲۳۱سلامت۶۵۴۳۷۲۱۲بلوار تیر خ ۵ غربیغیر فعال
۲۳۲سبلان سوله کارانمحمد حبیبی شیخ احمد۶۵۷۴۲۴۰۱بلوار تیر خ ۶ غربیسوله سازی
۲۳۳محمد سهرابیسهرابیبلوار تیر خ ۷ غربیکیس کامپیوتر
۲۳۴شکر سعادتیسعادتی۹۱۲۱۷۵۲۵۶۳بلوار تیر خ ۶ غربیدر حال شروع کار
۲۳۵سبزی ایراناحمد فتح الهی۶۵۷۴۰۶۰۰بلوار تیر خ ۴ غربیبسته بندی سبزیجات
۲۳۶ساروج بن پیاحمدذوالقدر۶۵۷۴۰۹۸۵بلوار تیر خ ۵ غربیپوشش های ضد خوردگی
۲۳۷وحید سقطچی۶۵۹۴۷۲۶۱بلوار تیر خ ۹ غربی
۲۳۸چیپس شهرانملکی۹۱۲۴۸۱۰۵۲۵بلوار فروردین خ ۱ شرقیخلال-چیپس
۲۳۹شهراب گستران اروندمحمد حسن خرازی فرد۶۵۴۳۵۷۶۲بلوار خرداد خ ۶ غربیلوله زهکش زیرزمینی یوپی وی سی
۲۴۰بیژن شالچیانشالچیانبلوار تیر خ ۵ غربی
۲۴۱علیرضا شیخلرشیخلر۹۱۲۱۷۱۹۸۰۸بلوار فروردین نرسیده به خ ۱ غربیپنجره دو جداره
۲۴۲عباس شیخلرشیخلر۹۱۲۳۳۰۰۵۹۴بلوار فروردین بعد از نگهبانیاملاک
۲۴۳محمد علی شیخلومحمد علی شیخلو۶۵۴۳۹۱۱۲-۴بلوار خرداد خ ۸ غربیواشرهای لوله های آبرسانی
۲۴۴سید کاظم شازیلهبلوار فروردین خ ۹ غربی
۲۴۵جمال شکریشکری۹۱۲۳۷۸۱۸۳۸بلوار فروردین بعد از نگهبانی
۲۴۶صمد شکریشکری۹۱۲۱۳۳۵۴۴۲۳بلوار خرداد خ ۵ غربی
۲۴۷اسماعیل شاهیاسماعیل شاهی۹۱۲۱۶۲۰۴۱۱بلوار تیر خ ۹ غربیدرب های ضد سرقت
۲۴۸ابراهیم شاهیابراهیم شاهی۹۱۲۱۹۹۷۹۸۳”                      “
۲۴۹حجت شاهیحجت شاهی”                      “
۲۵۰ابراهیم شاهیابراهیم شاهی۹۱۲۱۹۹۷۹۸۳”                      “
۲۵۱مجید شهریاری- صادقی۹۱۲۱۳۴۲۸۹۸بلوار خرداد خ ۸ غربیانبار
۲۵۲علی صبوریعلی صبوری۶۵۴۳۲۵۲۵بلوا رفروردین خ ۴ شرقیتزریق قطعات پلاستیکی خودرو
۲۵۳صفا نخ تهران۶۵۴۳۲۵۸۱بلوار فروردین خ ۷ شرقیریسندگی
۲۵۴صفا شیر پارسعلیرضا ریاضت۶۵۴۳۹۷۰۵”                      “قطعات اجاق گاز
۲۵۵صفا پخش زرین مهرآفریناحمد رضا میر مطلبی۶۵۴۳۸۶۳۷بلوار خرداد خ ۷ غربیپخش دام و طیور
۲۵۶صنایع نفت و گاز عالی نسبجواد پور میکائیل۶۵۴۳۸۶۹۱بلوار فروردین خ ۵ غربیسماور
۲۵۷سعداله صباحی کمال و شرکاءناصر امینی علویجه۹۱۲۱۸۸۸۱۳۰بلوار خرداد خ ۳ غربیظروف پلاستیکی
۲۵۸رحمان صالحی۹۱۲۱۶۱۴۲۹۲بلوار تیر خ ۵ غربیانبار
۲۵۹لواشک ظهیریپرویز ظهیری۶۵۴۳۵۰۷۵بلوار اردیبهشت  خ ۲ غربیغیر فعال
۲۶۰سید حسین ضرابیضرابیبلوار خرداد خ ۵ غربیسوله سازی
۲۶۱طعام گستر بهارامیر عابدی زاده۶۵۴۳۶۰۲۰بلوار فروردین خ ۵ شرقیآبمیوه
۲۶۲صنایع غذایی گل شهدعیسی کاظمی۶۵۴۲۱۲۱۵بلوا رفروردین خ ۶شرقیآبمیوه ـ ژله نوشیدنی
۲۶۳طه (میزان)محمد حامد میزان۶۵۴۳۳۸۸۳بلوار اصلی روبروی کلانتریمبلمان
۲۶۴اکبرطالب لواکبر طالب لو۶۵۴۳۲۸۲۳بلوار فروردین خ ۱ غربیکابینت
۲۶۵طبسیطبسیبلوار فروردین خ ۴ شرقیباغ
۲۶۶عباسعلی عطار۹۱۲۱۴۸۷۸۸۹بلوار تیر خ ۸ غربی
۲۶۷سید محمد علی محمودیعلی محمودی۹۱۲۲۳۷۱۰۹۹بلوار خرداد خ ۱ غربی
۲۶۸جمشید عزیزیعزیزی”                      “
۲۶۹علیپور جدیعلیپور جدیبلوار فروردین خ ۸ شرقی
۲۷۰حسین عزیزیاسمعیل عزیزی۶۵۴۳۵۹۲۰بلوار فروردین خ ۹ شرقیروشوی
۲۷۱محمود عطار زادهبلوار فروردین خ ۶ غربی
۲۷۲محمد عزتی سورانمحمد عزتی سوران۶۵۴۳۶۷۷۶بلوار تیر خ ۸غربیام دی اف
۲۷۳عالیستانمحمد علی علی محمد۶۵۴۳۲۵۱۵”                      “اجاق گازـ غیرفعال
۲۷۴سید حسن غیاثیغیاثی۶۵۴۳۶۸۴۸بلوار تیر خ ۴ غربیدستگاه های حرارتی ـ برودتی
۲۷۵فرنام بسپاررضا قصری۶۵۴۳۵۲۲۴بلوار فروردین خ ۱ شرقیقطعات خودرو
۲۷۶هادی فغانزادهفغانزاده۶۵۴۳۹۱۳۵بلوار فروردین خ ۲ شرقیتولید شیراسپری
۲۷۷فاران پیشرورضا هور۶۵۴۳۶۲۱۲-۴بلوار فروردین نبش ۲ شرقیقطعات یخچال
۲۷۸فرآوری طعامحاجی لو۶۵۴۳۲۶۹۰بلوار فروردین خ ۵ شرقیمواد غذایی
۲۷۹فرانورافشانعباس پور۶۵۴۳۲۳۳۶بلوار فروردین خ ۲ غربیلوازم پزشکی ـ غیر فعال
۲۸۰حسین فراهانیفراهانی۶۵۴۳۵۵۰۲بلوار فروردین خ ۷ غربی
۲۸۱فیلپا سیستمعلی اصغرچاهیان بروجنی۶۵۴۳۷۸۲۵”                      “مبلمان اداری
۲۸۲شاهرخ فرخیبلوار اردیبهشت خ ۹ غربیغیرفعال
۲۸۳مسلم فرهادیانمسلم فرهادیان۹۱۲۱۲۲۰۸۳۷بلوار تیر خ ۷ غربیتابلو غرب
۲۸۴فولاد پارس آشیانمیر حسین موسوی۹۱۲۱۲۰۰۶۶۸بلوار خرداد نبش ۱۰ غربیسازه فلزی
۲۸۵فرشاد فدویفرشاد فدوی۹۱۲۱۷۷۷۱۱۶بلوار تیر خ ۸ غربیانبار ماشین آلات
۲۸۶فن آوران خرد کاوهرضا ماهیگیران۶۵۴۳۲۵۱۷بلوار تیر خ ۹ غربیسازه فلزی
۲۸۷قریشیقریشیبلوار فروردین خ ۳ شرقی
۲۸۸قند قریشیبلوار فروردین خ ۱ غربی
۲۸۹علی قلی نژادعلی قلی نژاد۹۱۲۶۴۰۱۰۱۲بلوار فروردین خ ۴ غربیام دی اف
۲۹۰مهدی قمریمهدی قمری۹۱۲۶۱۴۶۲۲۰”                      “کرکره فوم دار
۲۹۱امید قادریانامید قادریان۶۵۴۳۴۲۱۰بلوار اردیبهشت خ ۹ غربییراق آلات شبکه
۲۹۲قدیانی۹۱۲۳۰۰۱۲۹۶بلوار تیر خ ۴ غربی
کارکو(نامدارکارتن)محمدآذرپیرا۹۱۲۱۹۳۱۳۶۶بلوارفروردین خ ۷ شرقیکارتن و جعبه
۲۹۳کیان مشکاتخلیل صباحی نباب۶۵۴۳۶۹۶۸بلوار فروردین خ ۲ شرقیلبنیات
۲۹۴کامتاکبر بهرامی۹۱۲۱۰۳۸۹۵۱بلوار فروردین خ ۳ شرقیانبار
۲۹۵کانرودسازه۶۵۴۳۷۱۷۲بلوار فروردین خ ۵ شرقیانبار
۲۹۶کیمیاسان۹۱۲۱۶۹۶۴۹۲بلوار فروردین خ ۵ شرقیغیر فعال
۲۹۷کاوه نقشابواقاسم رزازیان۶۵۴۳۲۳۲۸بلوار فروردین خ ۱ غربیچاپ روی فلز
۲۹۸کام شادشانجانکلاتی۶۵۴۳۲۵۳۶بلوار فروردین خ ۲ غربیشکلات- دراژه
۲۹۹کولهامحسن احمدی۶۵۴۳۲۶۱۸بلوار فروردین خ ۳ غربیانبار
۳۰۰کیمیا فاممحمد سعید هفت جواهریان۶۵۴۳۲۳۳۸بلوار فروردین خ ۴ غربیداروسازی دامپزشکی
۳۰۱اعظم کوچک پورکوچک پور۶۵۴۳۶۴۳۸بلوار فروردین خ ۵ غربیبسته بندی کشمش و خرما
۳۰۲یداله کلاهییداله کلاهی۶۵۴۳۶۶۵۶بلوار فروردین خ ۵ غربیمیز ال سی دی
۳۰۳کارتن صنعت کسری۶۵۴۳۵۱۶۰بلوار فروردین نبش خ ۷ غربیکارتن سازی
۳۰۴محمد کرمی نشاطمحمد کرمی نشاط۹۱۲۱۰۳۶۵۵۳بلوار فروردین خ ۹ غربیمفتول سازی
۳۰۵کوشا صنعت خودروداود خاوری فرد۶۵۴۳۸۴۶۴”                      “قطعات خودرو
۳۰۶کنترل انفجارسوختبلوار اردیبهشت خ ۴ غربیالیاف
۳۰۷کاتب تهران۶۵۴۳۵۳۳۱بلوار اردیبهشت خ ۲ غربیغیر فعال
۳۰۸کالا پوش غرباعلایی۶۵۴۳۵۹۰۲بلوا رخرداد خ ۴ غربیکارتن سازی
۳۰۹بهزاد کرمیبهزاد کرمی۶۵۴۳۷۴۷۱بلوار خرداد خ ۶ غربیپلاستیک
۳۱۰کتامیوسف فلاحی۸۸۷۷۷۶۳۶بلوا رتیر خ ۶ غربیانبار
۳۱۱کیا الکترو موتورپارتمهدی صاحب الزمانی۶۵۲۹۶۵۸۹بلوار تیر خ ۱۰ غربیالکترو موتور
۳۱۲گسترش صنعت تبریزبلوار فروردین خ ۴ شرقی
۳۱۳گسترش صنعت ایرانحمید آزاد سرو۶۵۴۳۲۹۰۷بلوا رفروردین خ ۷ شرقیانبار
۳۱۴گوهر نوش۶۵۴۳۲۷۶۱بلوار فروردین نبش خ ۸ شرقی
۳۱۵گلشن فلزبلوار فروردین خ ۹ شرقی
۳۱۶اکبر گرانمایهاکبر گرانمایه۶۵۴۳۵۴۴۰بلوار فروردین خ ۹ شرقیصنایع برودتی و لبنی طوفان
۳۱۷گوشتی پرورانغلامرضا مقدم یکتا۶۵۴۳۳۹۱۷بلوار فروردین خ ۵ غربییسته بندی پروتئینی- تعطیل
۳۱۸گندم طلائی نوتریکا۶۵۴۳۲۶۷۹-۸۲بلوار فروردین خ ۷ غربیکیک
۳۱۹گاما تینرعزیزاله فرشچیان۶۵۵۳۳۲۲۴-۶بلوا رخرداد نبش ۱۰ غربیرنگ خودرویی و تینر
۳۲۰مصطفی لکی۶۵۴۳۸۰۸۲بلوارخرداد خ ۷ غربی
۳۲۱لفاف کارتنآقای علی سهامی۶۵۴۳۲۹۱۳بلوار فروردین خ ۷ غربیکارتن سازی
۳۲۲بستنی لانوسفرهادآزموده۶۵۴۳۶۲۷۴-۷بلوار فروردین خ ۸ غربیبستنی فله ای و تکی
۳۲مانیتورجواد میر باقری۶۵۴۳۲۵۱۶بلوار فروردین خ ۳ شرقیسازه های فلزی
۳۲۴موسسیهوشنگ موسسی۹۱۲۳۰۱۱۲۵۶بلوار فروردین خ ۸ شرقیصندلی فرفروژه
۳۲۵ماشین سازی اسلامیاسلامیبلوار فروردین خ ۶ شرقی
۳۲۶محمد مقدمیمحمد مقدمی۶۵۴۳۸۱۱۳بلوار فروردین خ ۹ شرقیقطعات پلاستیکی
۳۲۷محمد ماشین چیمحمد ماشین چی۶۵۴۳۵۰۳۵”                      “بافندگی
۳۲۸محمد محسن آقائیمحمد محسن آقائی۶۵۴۳۸۹۶۱”                      “
۳۲۹محزونیانمحمد صادق محزونیان۶۵۴۳۲۱۳۰بلوار فروردین خ ۲ غربیریل پرده صنعتی
۳۳۰مادویمحمد معظمی۶۵۴۳۶۵۱۶”                      “انبار لوازم ساختمانی و ابزارآلات
۳۳۱محمد رضا مشایخیمحمد رضا مشایخی۶۵۴۳۸۱۰۹-۱۱بلوار فروردین خ ۳ غربیچسب صنعتی و نیمه صنعتی
۳۳۲علی مودیعلی مودی۹۱۲۱۲۶۱۵۸۰”                      “مخازن دارویی،غذایی،شمیایی
۳۳۳لطفعلی میرزاییلطفعلی میرزایی۹۱۲۱۶۴۰۰۴۱بلوا رفروردین خ ۵ غربیکارتن سازی
۳۳۴نظامعلی میرزایی۹۱۲۱۶۵۲۷۳۳بلوار اردیبهشت خ ۵ غربیرنگ
۳۳۵پرویز معارف وندپرویز معارف وند۶۵۴۳۳۷۶۶بلوار فروردین خ ۷ غربیانبار
۳۳۶مهرانمهرانبلوار اردیبهشت خ ۶ غربیباغ
۳۳۷مهدی محمدی”                      “
۳۳۸مهندسین مشاور تهران جوانناصر ملک شاد۶۵۴۳۹۰۶۳-۴بلوار اردیبهشت خ ۸ غربیپکیج های تزریق مواد شیمیایی
۳۳۹داریوش منصوری فردداریوش منصوری فرد۶۵۴۲۱۶۹۹ابتدای بلوار اردیبهشتفروشگاه
۳۴۰علیرضا مغانیعلیرضا مغانی۹۱۲۸۲۰۳۳۹۵بلوار تیر خ ۱۰ غربیاسکلت سازی
۳۴۱رضا معظمی گودرزیمعظمی گودرزی۶۵۴۳۶۳۲۲بلوار اردیبهشت خ ۲ غربیپنجره یو پی وی سی
ردیفنام شرکت نام و نام خانوادگی مدیرعاملشماره تلفن شرکتآدرسنوع فعالیت
۳۴۲علی مرادی نژاد۶۵۴۲۱۳۳۲-۶بلوار خرداد خ ۴ غربیاسکلت فلزی
۳۴۳ماندروتورج امیر سلیمانی۶۵۴۳۵۱۱۰بلوار خرداد خ ۴ غربیحفاری مکانیک خاک
۳۴۴سازه گستر مدحتعلی مدحت۶۵۴۳۹۰۱۰-۵بلوار خرداد خ ۸ غربیسازه فلزی
۳۴۵مهرچینشهران مهرابی۶۵۴۳۲۶۴۲بلوار خرداد خ ۵ غربیقطعات بدنه خودرو
۳۴۶عبدالرضا مرادیعبدالرضا مرادی۶۵۴۳۶۱۲۰بلوار خرداد خ ۶ غربیکارتن سازی
۳۴۷مهندسین پیمانکاربلوار اردیبهشت خ ۴ غربیانبار تجهیزات و ابزار آلات
۳۴۸محمدرضا محمدی فردمحمد رضا محمدی فردبلوار خرداد خ ۵ غربیچسب
۳۴۹نیک فومناصر منتظر فرج۶۵۴۳۲۵۰۵بلوار فروردین خ ۲ شرقییونولیت
۳۵۰نوشادسید حسین پروری۶۵۴۳۴۱۵۴بلوار فروردین خ ۶ شرقیغیر فعال
۳۵۱نوروزینوروزی۶۵۴۳۲۸۹۵بلوار فروردین خ ۴ شرقیصفحه کابینت
۳۵۲نادر گهرعلیرضا تواضع۶۵۴۳۲۵۸۲بلوار فروردین خ ۱ غربیخشکبار
۳۵۳محمدرضا نبی زادهمحمد رضا نبی زاده۹۱۲۱۶۹۷۱۲۰بلوار فروردین خ ۷ غربی
۳۵۴نازبوسید مجید قدسی۶۵۴۳۶۴۲۷بلوار فروردین خ ۳ غربیلوازم آرایشی -غیر فعال
۳۵۵نانو پوششعلیرضا مبارکی۶۵۴۳۵۰۶۰بلوار فروردین خ ۷ غربیدوزندگی
۳۵۶نوفرستیحسن نوفرستی۶۵۴۳۲۷۵۸بلوار فروردین خ ۸ غربیتزریق پلاستیک و بازیافت
۳۵۷نوآوران۶۵۴۳۹۰۵۶”                      “
۳۵۸نیروفرانمحمد باقر نقشینه۶۵۴۳۲۱۲۱بلوار اردیبهشت خ ۳ غربیدکل های انتقال نیرو و مخابراتی
۳۵۹نیما شیمی۶۵۴۳۲۰۳۱بلوار اردیبهشت خ ۵ غربیغیر فعال
۳۶۰نوآوران صنعت صفادشتبلوار فروردین خ ۸ غربی
۳۶۱نوذر نیک قدمآرش فرخ۸۸۶۷۰۵۷۰بلوار خرداد خ ۵ غربیپنجره دوجداره آلمینیوم
ردیفنام شرکت نام و نام خانوادگی مدیرعاملشماره تلفن شرکتآدرسنوع فعالیت
۳۶۲اکبر نجف زادهاکبرنجف زاده۹۱۲۱۱۱۶۹۰۶”                      “ظروف شکلات
۳۶۳ارسلان نجفی رودباریارسلان نجفی رودباری۶۵۴۳۵۹۸۵بلوار خرداد خ ۷ غربیسوله سازی
۳۶۴خانم شهناز نجاری۹۱۲۱۳۴۰۶۷۹بلوار تیر خ ۵ غربی
۳۶۵نصیرزادهنصیرزادهبلوار خرداد خ ۵ غربیسوله سازی
۳۶۶اشکان ناظمیآرسام ناظمی۶۵۴۳۲۷۶۲بلوار اردیبهشت خ ۷ غربیانبار ساختمانی
۳۶۷داود نبییانداود نبییان۶۵۴۳۶۲۳۹بلوارخرداد خ ۸ غربیبسته بندی مرغ و گوشت
۳۶۸مهدی نصیریمهدی نصیری۹۱۲۵۶۶۴۶۰۹بلوار تیر خ ۹ غربیتجهیزات آب و فاضلاب
۳۶۹جعفر نادرینادریبلوار اصلی روبروی کلانتری
۳۷۰نیروسازه
۳۷۱صفرقلی نوریاکبر نوری۶۵۴۳۴۷۶۹بلوار فروردین خ ۴ غربیسازه فلزی
۳۷۲کرم ولی محمدیولی محمدی۹۱۲۱۶۹۲۴۹۶بلوار فروردین نبش خ ۸ غربیکارتن سازی
۳۷۳رحمان ولی محمدیولی محمدی۹۱۲۵۶۹۴۳۶۶بلوار فروردین خ ۷ شرقیمبلمان اداری
۳۷۴محمدرضا ولی محمدیولی محمدی۹۱۲۱۶۲۰۷۵۶بلوار تیر خ ۱۰ غربیداک
۳۷۵محمد ولی محمدیولی محمدی۹۱۲۱۲۱۴۱۶۹بلوار خرداد خ ۱ غربی
۳۷۶حسینعلی ولی محمدیولی محمدی۶۵۴۳۸۱۴۸بلوار فروردین خ ۹ غربیپژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب
۳۷۷رحیم ولی محمدیولی محمدی۹۱۲۱۶۷۱۰۳۰بلوار خرداد خ ۵ غربی
۳۷۸اسداله ولی محمدیولی محمدیبلوار فروردین بعد از ۱ غربی
۳۷۹ویسامحمد تقی مرادی۶۵۴۳۵۴۶۱بلوار فروردین خ ۵ غربیانبار
۳۸۰هاگسانمحمد آقایی۶۵۴۳۲۰۵۲-۳بلوار فروردین بعد از ۵ شرقیعصاره نوشابه و آبمیوه
۳۸۱هنر پخت هانافرهاد کاظمی۶۵۴۳۸۲۹۵-۶بلوار فروردین خ ۶ شرقیآّبمیوه
۳۸۲چیپس هنگامهمنصور نادری۶۵۴۳۲۴۹۷بلوار فروردین خ ۱ شرقیکیک
۳۸۳هنرمندموسوی۹۱۲۲۹۴۸۴۷۴بلوار فروردین خ ۱ غربی
۳۸۴همکار کارتنرضا سهامی۶۵۴۳۲۹۱۱-۳بلوار فروردین خ ۷ غربیکارتن سازی
۳۸۵همپایهجلال صادقی۶۵۴۳۷۰۷۷بلوار اردیبهشت خ ۶ غربیانبار
۳۸۶همسازانبلوار اردیبهشت خ ۶ غربی
۳۸۷شایان هوشمندمجید مولائی۶۵۴۳۶۴۴۸بلوارخرداد خ ۶غربیساخت تجهیزات و فن های صنعتی
۳۸۸هماسان۹۱۲۵۳۴۸۷۸۴بلوار فروردین خ ۸ غربی
۳۸۹علی همتی اقدام و شرکاء۹۱۲۲۹۰۰۸۶۶بلوار تیر خ ۶ غربی
۳۹۰محمد هادی هادی منصورهادی منصور۹۱۹۱۷۷۳۶۲۸بلوار تیر خ ۸غربیشیلینگ سازی
۳۹۱یاس شیمی۶۵۴۳۲۱۶۵بلوار فروردین خ ۵ شرقیمواد شوینده
۳۹۲مهرداد یزدان شناسمهرداد یزدان شناس۹۱۲۱۲۰۰۱۴۱بلوار خرداد خ ۱۰ غربیمرکب چاپ
۳۹۳سید مختار هاشمیسید مختار هاشمی۹۱۲۳۷۱۹۶۴۴بلوار اردیبهشت خ ۹ غربی