دستیاران امیر قلعه نویی در تیم ملی ایران ساعت ۱۱ صبح امروز به اتفاق ملی پوشان دعوت شده به اردو، در هتل المپیک حاضر می‌شوند.

دستیاران امیر قلعه نویی در تیم ملی ایران ساعت ۱۱ صبح امروز به اتفاق ملی پوشان دعوت شده به اردو، در هتل المپیک حاضر می‌شوند.