لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر شهریار در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر شد.

لطفا برای دیدن لیست اسامی کلیک کنید.

شهر شهریار

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شهریار به شرح زیر می باشد:
1 – آقای ناصر احدزاده فرزند علی اصغر کد نامزد 124
2 – آقای فریدون احمدپورچهارده فرزند نقی کد نامزد 125
3 – آقای غلامرضا احمدی فرزند محمدحسن کد نامزد 126
4 – آقای محسن احمدی فرزند محمدرضا کد نامزد 127
5 – آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 128
6 – آقای هادی احمدی فرزند تراب کد نامزد 141
7 – آقای داود اخباری فرزند علی اشرف کد نامزد 142
8 – خانم شهرزاد اردلان فرزند خسرو کد نامزد 145
9 – آقای بهزاد آسمان نسب مشهور به آسمان نسب فرزند عزت اله کد نامزد 146
10 – آقای امیر اشراقی فرزند مجید کد نامزد 148
11 – خانم مریم اشرفی فرزند اصغر کد نامزد 149
12 – آقای مهرداد اصغری اسکانلو فرزند برات کد نامزد 15113 – آقای میرامید اعلم الهدی طایفه شیخلار فرزند میراصغر کد نامزد 152
14 – آقای ابراهیم افتخاری فرزند مرادعلی کد نامزد 154
15 – آقای علی اصغر افتخاری فرزند محمدحسن کد نامزد 156
16 – آقای صمد امیری فلاح فرزند علی کد نامزد 157
17 – آقای محمدرضا امینی فرزند حسن کد نامزد 158
18 – آقای رحیم ایمان پورباروق فرزند کرامت کد نامزد 159
19 – آقای علی اکبر برادری فرزند عزت اله کد نامزد 162
20 – آقای علی بغدادی فرزند عباس کد نامزد 164
21 – آقای مهدی بهرامی فرزند سیف اله کد نامزد 165
22 – آقای رضا تارویردی فرزند رحمت کد نامزد 167
23 – آقای عبدالحمید تراب زاده مؤید فرزند نوراله کد نامزد 168
24 – آقای حسین تقوی فرزند محمد کد نامزد 169
25 – آقای سعید تقوی فرزند حبیب اله کد نامزد 171
26 – آقای حمید جاسب مشهور به جاسبى فرزند قاسم کد نامزد 174
27 – خانم اکرم جعفری فرزند لشگرعلی کد نامزد 176
28 – آقای میثم جعفری فرزند ابوالفضل کد نامزد 178
29 – آقای اکبر جعفری پیرلر مشهور به پیرلر فرزند جعفر کد نامزد 179
30 – آقای خسرو جهاندیده چبنلو فرزند ظهراب کد نامزد 182
31 – آقای محمدرضا جوازی فرزند اروجعلی کد نامزد 184
32 – آقای علی جواهریان فرزند احمد کد نامزد 185
33 – آقای سیدعبدالعظیم جولازاده حسینی فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد 186
34 – آقای محمدرضا حاجتی فرزند محمدحنیفه کد نامزد 187
35 – آقای رضا حاجی فرزند فرضعلی کد نامزد 189
36 – خانم لیلا حاجی محمد فرزند حسین کد نامزد 191
37 – خانم گلناز حاجیها فرزند محمود کد نامزد 192
38 – آقای بهزاد حبیبی فرزند نصراله کد نامزد 19439 – آقای بشیر حسنی فرزند عوض کد نامزد 195
40 – آقای علی حسنی فرزند ابوالفضل کد نامزد 196
41 – آقای داود حفیظی فرزند نصراله کد نامزد 197
42 – آقای امیرحسین حکمتی مشهور به امیر حکمت فرزند سعید کد نامزد 198
43 – آقای طیب حیدری فرزند قدرت اله کد نامزد 212
44 – آقای جهانبخش خزائی فرزند علی کد نامزد 214
45 – آقای حسن خزائی فرزند معصوم بگ کد نامزد 215
46 – آقای رضا خلج فرزند غلامعلی کد نامزد 216
47 – آقای شهرام خواجه لوفرد فرزند انعام اله کد نامزد 217
48 – آقای سیدعلی خیابانی فرزند سیدیوسف کد نامزد 218
49 – آقای مقداد درخشان فرزند علی کد نامزد 219
50 – آقای مهدی دلیرنودهی مشهور به ندارد فرزند محمدجان کد نامزد 241
51 – آقای احمد دلیرنوکنده فرزند شهروز کد نامزد 242
52 – آقای حسین راد مشهور به صفرزاده /صفرزاده راد فرزند برات کد نامزد 245
53 – آقای روح اله رباطی مشهور به هادی فرزند رحمت اله کد نامزد 246
54 – آقای ناصر رضائی فرزند سلام اله کد نامزد 247
55 – آقای طیب رضائی فر مشهور به رضائى فرزند قربانعلی کد نامزد 248
56 – آقای قاسم رضائی فرجام فرزند معراج کد نامزد 249
57 – آقای امیر رضوانی فرزند رمضانعلی کد نامزد 251
58 – آقای غلامرضا رهگذر مشهور به استاد فرزند امیر کد نامزد 252
59 – آقای غلامرضا رهگذر مشهور به حاج غلام فرزند عباسقلی کد نامزد 254
60 – خانم تارا زارعی فرزند باب اله کد نامزد 256
61 – آقای منصور زعفرانی فرزند یداله کد نامزد 257
62 – آقای یاسر زلفی فرزند ولی کد نامزد 258
63 – آقای سیدمقداد سادات فرزند سیداحمد کد نامزد 259
64 – آقای نادر سرلک فرزند ذبیح اله کد نامزد 26165 – آقای مرتضی سلمانی مشهور به سلیمانى فرزند قدرت اله کد نامزد 262
66 – آقای فیروز سلیمانی فرزند قوچعلی کد نامزد 264
67 – خانم مهرنوش سلیمانی نیا فرزند داود کد نامزد 265
68 – آقای سیدمسعود سمائی مشهور به امیر فرزند سیدآقا کد نامزد 267
69 – آقای سیدحسن سیدمحمدی فرزند سیدسیف الدین کد نامزد 268
70 – آقای هوشنگ شاه محمدی فرزند علی کد نامزد 269
71 – آقای محمود شفیعی فرزند قدرت اله کد نامزد 274
72 – آقای پیمان شکورزاده خشکنودهانی فرزند ستار کد نامزد 275
73 – آقای اکبر شمس پارس آباد فرزند اروجعلی کد نامزد 276
74 – آقای منصور شهبازیان مشهور به خیشابه فرزند عیسی کد نامزد 278
75 – آقای محمدعلی شیری زادحاجی بابا فرزند حسین کد نامزد 281
76 – آقای علی صادقی مشهور به سیفعلی فرزند ولی اله کد نامزد 282
77 – آقای فریدون صفی فرزند غلامرضا کد نامزد 285
78 – آقای محمود طاهری اهور فرزند قربانعلی کد نامزد 286
79 – خانم فرشته عابدلو فرزند اسمعلی کد نامزد 287
80 – آقای علی عابدی فرزند اسلام کد نامزد 289
81 – آقای جواد عابدینی آرپالق فرزند فرخ کد نامزد 291
82 – آقای علی عبدلی فرزند مرحمت کد نامزد 292
83 – آقای مهرداد عبدی فرزند سیروس کد نامزد 294
84 – آقای یاسر عبدی فرزند صادق کد نامزد 295
85 – آقای سعید عربی فرزند غلامرضا کد نامزد 296
86 – آقای صمد عزتی غریبدوستی فرزند عزت اله کد نامزد 297
87 – آقای کامبیز عزیزیان مشهور به کمیل فرزند یداله کد نامزد 298
88 – آقای علی عسگری فرزند محمدشریف کد نامزد 412
89 – آقای ابراهیم علائی نسب فرزند هوشنگ کد نامزد 414
90 – آقای ابراهیم علی رضالو فرزند شعبانعلی کد نامزد 41591 – آقای حسین علیزاده گنانلو فرزند تراب کد نامزد 416
92 – خانم نسرین عمرانی مشهور به نسیم /نسرین فرزند بهروز کد نامزد 417
93 – آقای جمشید فرجی اصل مشهور به فرجلو فرزند غلام حیدر کد نامزد 419
94 – آقای حسن فرخنده پورویشکائی فرزند محمدباقر کد نامزد 421
95 – آقای حسین فرخنده پورویشکائی فرزند محمدباقر کد نامزد 424
96 – آقای مرتضی فرزانه فرزند محرمعلی کد نامزد 425
97 – آقای یوسف قاسم زاده فرزند جبار کد نامزد 426
98 – آقای میثم قربانی مشهور به میثم فرزند منصور کد نامزد 427
99 – آقای محمود کریمی هاشمیان فرزند عزیزاله کد نامزد 428
100 – آقای محمد کلهر مشهور به دکتر کلهر – مهندس کلهر – کلهر فرزند شهید فرزند حسینعلی کد نامزد 429
101 – آقای علی اکبر کوچک فرزند پرویز کد نامزد 451
102 – آقای افشین کیانی فرزند علی کاظم کد نامزد 452
103 – آقای نعمت اله گایکانی فرزند امیرحمزه کد نامزد 454
104 – آقای جواد گلی فرزند شامراد کد نامزد 456
105 – آقای مهدی گنجی فرزند قدرت اله کد نامزد 457
106 – آقای سعید مؤمنی فرزند مهدی کد نامزد 458
107 – آقای محمد محرابی فرزند حسین کد نامزد 459
108 – آقای محمدجعفر محمدخانلو مشهور به جعفرخانلو فرزند احمد کد نامزد 461
109 – آقای امین محمدطاهری فرزند داود کد نامزد 462
110 – آقای حسن محمدی مشهور به ایرج میرزا ولى فرزند ولی محمد کد نامزد 464
111 – آقای محمود محمدی سنگجوئی فرزند حسن کد نامزد 468
112 – آقای اباذر مرادی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 469
113 – آقای امیر مرادی فرزند قاسم کد نامزد 471
114 – آقای ذکریا مرادی مشهور به ذکریا/زکى فرزند شکرالله کد نامزد 472
115 – آقای رامین مرادی فرزند ابوالفضل کد نامزد 474
116 – آقای علی مرتضائی فرزند شریف کد نامزد 475117 – آقای سیدفاضل مروج فرزند سیدجلال کد نامزد 476
118 – خانم طاهره مشهدی فرزند مسیب کد نامزد 478
119 – آقای محمد ملسکامی مشهور به سجاد فرزند حسن کد نامزد 481
120 – آقای نامدار منصوری آملی فرزند ناصر کد نامزد 482
121 – آقای مهدی مهدی زاده فرزند خانش کد نامزد 485
122 – آقای محمدتقی میری فرزند ولی اله کد نامزد 487
123 – آقای حکمعلی نجفی فرزند محمد کد نامزد 489
124 – آقای حسین نصراللهی فرزند عزت الله کد نامزد 491
125 – آقای مرتضی نظری فرزند احمد کد نامزد 492
126 – آقای جمشید نظیفی فرزند حسن کد نامزد 494
127 – آقای حمید نوشی اکبری فرزند جلال کد نامزد 495
128 – آقای محسن هادی راحت فرزند نورمراد کد نامزد 496
129 – آقای فریدون وکیلی مشهور به مهندس وکیلى/مهندس فرزند حکمعلی کد نامزد 512
130 – آقای آیت الله یوسفیان توده رودی مشهور به آیت فرزند اسمعیل کد نامزد 514