لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اندیشه
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اندیشه
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر اندیشه در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر شد.

برای دیدن لیست اسامی لطفا کلیک کنید

 

شهر جدید اندیشه 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شهر جدید اندیشه به شرح زیر می باشد:
1 – آقای بهمن ابوحمزه فرزند حجت کد نامزد 124
2 – خانم شیدا احمدزاده فرزند یداله کد نامزد 125
3 – آقای سلیمان اسکندری فرزند احمد کد نامزد 126
4 – آقای قربانعلی آسوده مغانلو فرزند حسینعلی کد نامزد 127
5 – خانم الهام افراشته فرزند کرمعلی کد نامزد 128
6 – آقای بهمن اکبری مردق فرزند رشید کد نامزد 129
7 – آقای فرهاد آهسته فرزند گل بالا کد نامزد 141
8 – خانم سمانه باهوش فرزند قهرمان کد نامزد 142
9 – آقای قاسم بختیاری مشهور به سعید فرزند صامت کد نامزد 145
10 – آقای بهنام برجی فرزند ابوالحسن کد نامزد 147
11 – آقای حامد بسیج فرزند قوام کد نامزد 148
12 – آقای مرتضی بهرامی فرزند براتعلی کد نامزد 149

13– آقای محمد پاک قلب محمدی آستانه فرزند حسین کد نامزد 152
14 – آقای احسان پولادوند فرزند هوشنگ کد نامزد 154
15 – خانم شهناز پیرزاد فرزند رضا کد نامزد 156
16 – آقای ابوالفضل تاجیک فرزند حیدرعلی کد نامزد 157
17 – خانم معصومه جعفرزاده فرزند ابوالفضل کد نامزد 159
18 – آقای حسن جلالیان فرزند حبیب اله کد نامزد 164
19 – آقای آراز جهانشاهی فرزند ترحم کد نامزد 165
20 – آقای محمد جهانشاهی فرزند پرویز کد نامزد 167
21 – آقای داود حبیب پور فرزند خسرو کد نامزد 168
22 – خانم فاطمه حسنی خواجه پاشا فرزند علیرضا کد نامزد 169
23 – آقای وحید حسین پور فرزند قادر کد نامزد 171
24 – آقای مسلم حسین وند فرزند رحیم کد نامزد 172
25 – آقای سیدجابر حسینی فرزند سیدمهدی کد نامزد 174
26 – آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد 175
27 – آقای سعید حیاتی فرزند محمداسماعیل کد نامزد 176
28 – آقای رسول حیاتی فر فرزند قدرت الله کد نامزد 178
29 – آقای نوید حیدری مشهور به نوید فرزند هادی کد نامزد 179
30 – آقای نیما خانلر فرزند سعید کد نامزد 181
31 – آقای بهمن خلیل زاده فرزند چاپار کد نامزد 182
32 – آقای محمدرضا خوشباش فرزند محمدتقی کد نامزد 184
33 – خانم نرگس خوش نظر فرزند محسن کد نامزد 185
34 – خانم سهیلا داداشی فرزند اسماعیل کد نامزد 186
35 – آقای ابوالفضل دبیرچی لو فرزند عباس کد نامزد 187
36 – آقای حسین دربهشتی فرزند عباس کد نامزد 189
37 – آقای علی اکبر درفکی فرزند غلامحسن کد نامزد 191
38 – آقای صادق دهقان فرزند منصور کد نامزد 19239 – آقای قاسم دهقان فرزند خداکرم کد نامزد 194
40 – آقای علی دیدار فرزند احمد کد نامزد 196
41 – آقای هوشیار دیندار مشهور به استاد دیندار فرزند حمداله کد نامزد 197
42 – آقای سیدکاظم ذوالجلالی مشهور به سید فرزند سیدعباس کد نامزد 198
43 – آقای عباس رحمانی دعوتی فرزند حیدرمراد کد نامزد 212
44 – آقای امیررضا رحمانی مدوئیه فرزند نصراله کد نامزد 214
45 – آقای مجتبی رستم پور فرزند پرویز کد نامزد 215
46 – آقای رضا رستمی فرزند محمدعلی کد نامزد 216
47 – آقای محسن رضازاده فرزند قشم کد نامزد 217
48 – خانم سامره رمضانی فرزند محمد کد نامزد 219
49 – آقای افشین روحانی فرزند ایرج کد نامزد 241
50 – خانم مریم زارع فرزند نقدعلی کد نامزد 242
51 – آقای سعید زینالی فرزند احد کد نامزد 246
52 – آقای علی سپهوند فرزند چتال کد نامزد 248
53 – آقای ابوالقاسم ستوده مشهور به ستوده فرزند نصرت اله کد نامزد 249
54 – آقای محمدصالح سجادیان فرزند اصغر کد نامزد 251
55 – آقای غلامرضا سرآبادانی مشهور به معلم فرزند عباس کد نامزد 252
56 – آقای علی سراقی فرزند شاطرعلی کد نامزد 254
57 – آقای داود سرمست دستک مشهور به سرمد ، سرمستى فرزند رحیم کد نامزد 256
58 – آقای آرش شاه محمدی منفرد فرزند مجید کد نامزد 259
59 – آقای مجتبی شرفی فرزند شارخ کد نامزد 261
60 – خانم زینب شریفی فرزند محمدصفر کد نامزد 262
61 – خانم اعظم شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد 264
62 – آقای حامد شقاقی فرزند جمشید کد نامزد 265
63 – خانم نازیلا شقاقی تجره رودی فرزند حسن کد نامزد 267
64 – خانم سارا شکری فرزند محمدکریم کد نامزد 26865 – آقای علی شورسان فرزند اکبر کد نامزد 269
66 – آقای عباس صفائیان فرزند آیت اله کد نامزد 271
67 – آقای عباس طاهریان فر مشهور به ندارم فرزند محمدصادق کد نامزد 272
68 – خانم مریم عباسی فرزند رضا کد نامزد 274
69 – آقای مسعود عسگری فرزند میرزا کد نامزد 275
70 – آقای میثم عظیمی فرزند رضاحسین کد نامزد 276
71 – خانم پرستو علی پورکری بزرک مشهور به آرزو فرزند قربانعلی کد نامزد 278
72 – آقای یاشار علیزاده کلی فرزند نجف کد نامزد 279
73 – آقای محسن علی گل تباربائی مشهور به دکتر گل تبار فرزند محمد کد نامزد 281
74 – آقای سیامک غفوریان فرزند نصرت اله کد نامزد 282
75 – آقای میرسعید فتحی فرزند میرمسعود کد نامزد 284
76 – آقای رسول فخرایی فرد فرزند محمود کد نامزد 285
77 – آقای محمدرضا فلاحتی ملک آبادی فرزند احمد کد نامزد 286
78 – آقای علیرضا قاسمی مشهور به رضا فرزند علی کد نامزد 287
79 – آقای محمد قاسمی راد مشهور به – فرزند کیومرث کد نامزد 289
80 – آقای حامد قریشی فرزند عادل کد نامزد 294
81 – آقای محمود کاوه نیا فرزند عبداله کد نامزد 295
82 – آقای بهزاد کاویانی فرزند محمد کد نامزد 296
83 – آقای بهمن کبیری پرویزی فرزند منصور کد نامزد 297
84 – آقای مهدی کرمی فرزند محسن کد نامزد 298
85 – خانم مهلا کریم پیرحیاتی فرزند غلامعباس کد نامزد 412
86 – خانم ناهید کلانتری سرخه مهری فرزند عزت اله کد نامزد 416
87 – آقای یوسف کولیوندی فرزند علی کد نامزد 417
88 – آقای علی کیانی فرزند علی کاظم کد نامزد 418
89 – آقای قهرمان گل زار فرزند بشیران کد نامزد 419
90 – آقای موسی لک مشهور به معروفى فرزند یارعلی کد نامزد 42191 – آقای شیردل مجیدی روچی فرزند شعبانعلی کد نامزد 424
92 – آقای رامین محمدباقرپور فرزند عطاءاله کد نامزد 425
93 – آقای رضا محمدی فرزند پرویز کد نامزد 426
94 – خانم فرشته محمدی فرزند ملک حسین کد نامزد 428
95 – آقای کرم رضا مختاری نیک مشهور به کرم رضا سکوند فرزند طاهر کد نامزد 429
96 – آقای جعفر مرادی فرزند محمدرضا کد نامزد 451
97 – خانم زهره ملک لو فرزند موسی کد نامزد 452
98 – آقای سیدرسول موسوی مشهور به سید فرزند سیدکاظم کد نامزد 456
99 – آقای مرتضی موسیوند فرزند محمد کد نامزد 457
100 – آقای حامد نجارزاده فرزند احمد کد نامزد 458
101 – آقای حمید نطاق بافکر فرزند ابراهیم کد نامزد 459
102 – آقای جواد هردانی فرزند جعفر کد نامزد 461
103 – آقای علی همتی فرزند اسرافیل کد نامزد 462
104 – خانم فرانک ولی پورگودرزی فرزند قدرت الله کد نامزد 465
105 – خانم زینب ولی پوری فرزند حمید کد نامزد 467
106 – آقای علی یزدانی پور فرزند اصغر کد نامزد 468