لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شاهدشهر
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شاهدشهر
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر شاهدشهر در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر شد.

لطفا برای دیدن لیست اسامی کلیک کنید.

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهر به شرح زیر می باشد:
1 – آقای رضا افشار فرزند اسمعیل کد نامزد 15
2 – آقای سعید بگلری مشهور به بیدلری فرزند حسین کد نامزد 16
3 – آقای احمد بنی علی فرزند حسینعلی کد نامزد 17
4 – آقای مهدی بهمن زاده مشهور به بهمن /بهمنى فرزند حسین کد نامزد 18
5 – آقای علی پودینه فرزند عباس کد نامزد 19
6 – آقای رضا تاجیک فرزند یعقوبعلی کد نامزد 21
7 – آقای حامد تقی زاده تقی دیزج فرزند محمدرضا کد نامزد 24
8 – آقای محمدمهدی جهان دیده چهارده فرزند حسین کد نامزد 25
9 – آقای احمد حسنی مشهور به حسن احمدی فرزند محمدصادق کد نامزد 26
10 – آقای ابراهیم زارع فرزند حسن کد نامزد 28
11 – آقای مجید صفائی تازه کندمحمدیه فرزند علی کد نامزد 29
12 – آقای حسین عسگرزاده فرزند سلیمان کد نامزد 4113 – آقای حسین غلامی فیض فرزند محمدولی کد نامزد 42
14 – آقای طالب فرهادی مشهور به آقای طالبى فرزند مرادعلی کد نامزد 45
15 – آقای عباس قنبری مشهور به مهندس قنبری فرزند کریم کد نامزد 46
16 – آقای محسن محمدی فرزند محمدجواد کد نامزد 48
17 – آقای سجاد محمدی سیف الدین فرزند علی اصغر کد نامزد 49
18 – آقای محمد مهرورزهشی فرزند صابر کد نامزد 51
19 – آقای صفر نجفی کسلانی فرزند فرهاد کد نامزد 52
20 – آقای مجید نوری فرسلطانی مشهور به مجید نوری فرزند علی اصغر کد نامزد 56