لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی وحیدیه
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی وحیدیه
با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، آگهی اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر وحیدیه در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر می‌شود.