با اعلام باشگاه برنتفورد، سامان قدوس در پایان فصل جاری بعد از سه فصل حضور در این تیم، جدا خواهد شد.

با اعلام باشگاه برنتفورد، سامان قدوس در پایان فصل جاری بعد از سه فصل حضور در این تیم، جدا خواهد شد.