رکنا: بهاره رهنما با انتشار یک پست و استوری در اینستاگرام حسابی خبر ساز شد. .

رکنا: بهاره رهنما با انتشار یک پست و استوری در اینستاگرام حسابی خبر ساز شد. .