لوگوی نوروزی شهریاریها
لوگوی نوروزی شهریاریها

مدیریت شهریاریها : لوگوی نوروزی نخستین تارنمای شهرستان شهریار را به رسم هر سال آقای امین ذکائی زحمت طراحی آن را کشیده که تا 13 فروردین ماه در بالای تارنما نصب است. طرح هفت سین روی نقشه شهرستان کار شده که به نوعی نشان دهنده نوروز در این شهرستان سرسبز باشد. سال ۱۳۹۲ سال مار است. […]

mapaminمدیریت شهریاریها : لوگوی نوروزی نخستین تارنمای شهرستان شهریار را به رسم هر سال آقای امین ذکائی زحمت طراحی آن را کشیده که تا 13 فروردین ماه در بالای تارنما نصب است.

طرح هفت سین روی نقشه شهرستان کار شده که به نوعی نشان دهنده نوروز در این شهرستان سرسبز باشد.

سال ۱۳۹۲ سال مار است.

زمان تحویل سال: ساعت ۱۴ و ۳۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه روز چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ هجری شمسی

مطابق ۸ جمادی الاولی ۱۴۳۴ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۳ میلادی

تمامی لوگوهای تارنمای شهریاریها تا به حال اینجا را کلیک کنید.