رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از لغو برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتحادیه‌های صنفی شهرستان تبریز همزمان با افزایش شیوع بیماری کرونا در استان خبر داد….

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از لغو برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتحادیه‌های صنفی شهرستان تبریز همزمان با افزایش شیوع بیماری کرونا در استان خبر داد.