«لطف خدا / La gracia de Dios» قطعه‌ای از رامون رویگ است. ارکستر سمفونیک آلخمسی اسپانیا این قطعه موسیقی را اجرا کرده که این اجرا را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید….

«لطف خدا / La gracia de Dios» قطعه‌ای از رامون رویگ است. ارکستر سمفونیک آلخمسی اسپانیا این قطعه موسیقی را اجرا کرده که این اجرا را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.