نبرد جذاب بارسلونا و سویا در ورزشگاه نوکمپ با برد قاطع صدرنشین لالیگای اسپانیا به پایان رسید.

نبرد جذاب بارسلونا و سویا در ورزشگاه نوکمپ با برد قاطع صدرنشین لالیگای اسپانیا به پایان رسید.