امام جمعه اهواز ضمن تبریک روز جوان، گفت: جوانان امیدهای آینده هستند و مسئولان باید برای جوانان برنامه داشته باشند.

امام جمعه اهواز ضمن تبریک روز جوان، گفت: جوانان امیدهای آینده هستند و مسئولان باید برای جوانان برنامه داشته باشند.