نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فناوری‌های مالی، سلامت اقتصادی را با خود یدک می‌کشند گفت: ایده پرداخت تسهیلات به منظور خرید اقساطی کالا توسط شرکت‌های دانش بنیان حوزه مالی می‌تواند ایده و راهکار مناسبی هم برای حمایت از سمت عرضه یعنی تول…

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فناوری‌های مالی، سلامت اقتصادی را با خود یدک می‌کشند گفت: ایده پرداخت تسهیلات به منظور خرید اقساطی کالا توسط شرکت‌های دانش بنیان حوزه مالی می‌تواند ایده و راهکار مناسبی هم برای حمایت از سمت عرضه یعنی تولیدکننده و هم حمایت از سمت تقاضا یعنی مصرف کننده باشد.