معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در آیین افتتاحیه میز خدمت شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ساری گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی باید بهره گرفت….

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در آیین افتتاحیه میز خدمت شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ساری گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی باید بهره گرفت.