لحظه وقوع هولناک‌ترین طوفان در میانمار را مشاهده می کنید.

لحظه وقوع هولناک‌ترین طوفان در میانمار را مشاهده می کنید.