یحیی گل‌محمدی ترکیب تیمش برای دیدار با النصر مشخص کرد.

یحیی گل‌محمدی ترکیب تیمش برای دیدار با النصر مشخص کرد.