در دور جدید حملات اسراییل به غزه، دهها نفر از جمله تعدادی کودک شهید شده اند.

در دور جدید حملات اسراییل به غزه، دهها نفر از جمله تعدادی کودک شهید شده اند.