در این ویدئو نمایی حیرت انگیز از آب خوردن یک مار سمی از قمقمه یک طبیعت گرد ویتنامی را می‌بینید.

در این ویدئو نمایی حیرت انگیز از آب خوردن یک مار سمی از قمقمه یک طبیعت گرد ویتنامی را می‌بینید.