یک عکاس نجوم تصویری بسیار زیبا از یک توده عظیم پلاسمای در حال پرتاب به بیرون، از خورشید گرفته است.

یک عکاس نجوم تصویری بسیار زیبا از یک توده عظیم پلاسمای در حال پرتاب به بیرون، از خورشید گرفته است.