تصاویری از لحظات لیز خوردن و سقوط شماری از کوهنوردان در مسیر حمله به قله اورست بر اثر شدت طوفان و بوران ثبت و منتشر شده که میزان مخاطره آمیز بودن این صعود را به خوبی نشان می‌دهد. این لحظات که زمان ثبتش مشخص نیست را در تابناک می‌بینید….

تصاویری از لحظات لیز خوردن و سقوط شماری از کوهنوردان در مسیر حمله به قله اورست بر اثر شدت طوفان و بوران ثبت و منتشر شده که میزان مخاطره آمیز بودن این صعود را به خوبی نشان می‌دهد. این لحظات که زمان ثبتش مشخص نیست را در تابناک می‌بینید.