هواپیمای ایران‌ایر که ساعت ۲۱ پنجشنبه شب از فرودگاه بوشهر به مقصد تهران به پرواز درآمده بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری پیش در فرودگاه اصفهان نشست. …

هواپیمای ایران‌ایر که ساعت ۲۱ پنجشنبه شب از فرودگاه بوشهر به مقصد تهران به پرواز درآمده بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری پیش در فرودگاه اصفهان نشست.