رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی بسته شده است….

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی بسته شده است.