وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه تاکید کرد، هیچ راهی برای پیوستن روسیه به ناتو وجود ندارد، زیرا غرب نمی‌خواهد دشمنانی مشابه در نفوذ در صحنه جهانی داشته باشد….

وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه تاکید کرد، هیچ راهی برای پیوستن روسیه به ناتو وجود ندارد، زیرا غرب نمی‌خواهد دشمنانی مشابه در نفوذ در صحنه جهانی داشته باشد.