وزیر خارجه روسیه اعلام کرد حضور سفیر در مراسم تحلیف طالبان کافی بوده و نیازی نیست هیاتی از مسکو به این مراسم برود.

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد حضور سفیر در مراسم تحلیف طالبان کافی بوده و نیازی نیست هیاتی از مسکو به این مراسم برود.