سرکئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو با حکومت طالبان در افغانستان روابط کاری برقرار کرده است.

سرکئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو با حکومت طالبان در افغانستان روابط کاری برقرار کرده است.