می 11 اولترا نهایتا ۳۸ میلیون فروخته می‌شود. قیمت شیائومی 12 پرو به ۳۰ میلیون رسیده است

می 11 اولترا نهایتا ۳۸ میلیون فروخته می‌شود. قیمت شیائومی 12 پرو به ۳۰ میلیون رسیده است