به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت گوشت با حذف دلال‌ها قرار است به ثبات برسد و این ثبات ادامه دار خواهد بود.
نوشته قیمت گوشت امروز 11 بهمن 1401/ گوشت گوسفند روسی 180 هزار تومان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت گوشت با حذف دلال‌ها قرار است به ثبات برسد و این ثبات ادامه دار خواهد بود.
نوشته قیمت گوشت امروز 11 بهمن 1401/ گوشت گوسفند روسی 180 هزار تومان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.