بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا 18 عیار است که ۱,۰۵۹,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار) ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا 18 عیار است که ۱,۰۵۹,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار) ) تومان نرخ گذاری شد.