ثبت نام در طرح جدید فروش خودرو لاماری از روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ آغاز و تا پایان روز سه شنبه مورخ سوم خرداد ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

ثبت نام در طرح جدید فروش خودرو لاماری از روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ آغاز و تا پایان روز سه شنبه مورخ سوم خرداد ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.