​رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به روند نزولی قیمت هویج گفت: تا یکماه آینده قیمت آن به زیر ۱۰ هزار تومان خواهد رسید

​رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به روند نزولی قیمت هویج گفت: تا یکماه آینده قیمت آن به زیر ۱۰ هزار تومان خواهد رسید