سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون قیمت‌ها با یک هفته گذشته تفاوت دارد اظهارداشت: دلالان و واسطه گران قیمت دام زنده را کیلویی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان از دامدار خریداری می‌کنند بعد با واسطه گری همان دام را بالای ۱…

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون قیمت‌ها با یک هفته گذشته تفاوت دارد اظهارداشت: دلالان و واسطه گران قیمت دام زنده را کیلویی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان از دامدار خریداری می‌کنند بعد با واسطه گری همان دام را بالای ۱۴۰ هزارتومان می‌فروشند و لاشه در تهران با قیمت ۳۰۰ هزارتومان عرضه می‌شود.