در معاملات امروز بازار جهانی انرژی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۸۴.۸۱ دلار رسید که نسبت به دیروز همین موقع حدود یک دلار افزایش داشته است.

در معاملات امروز بازار جهانی انرژی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۸۴.۸۱ دلار رسید که نسبت به دیروز همین موقع حدود یک دلار افزایش داشته است.