بهای جهانی نفت امروز سه شنبه در پی موافقت کامل دولت آمریکا با استفاده از واکسن ضد کرونای «فایرز-بیون تک» بالا رفت و سرمایه گذاران در این عرصه را به افزایش تقاضا برای سوخت امیدوار کرد….

بهای جهانی نفت امروز سه شنبه در پی موافقت کامل دولت آمریکا با استفاده از واکسن ضد کرونای «فایرز-بیون تک» بالا رفت و سرمایه گذاران در این عرصه را به افزایش تقاضا برای سوخت امیدوار کرد.