اقتصادنیوز: قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز 31 اردیبهشت ماه 1401 کاهشی بود.

اقتصادنیوز: قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز 31 اردیبهشت ماه 1401 کاهشی بود.