رکنا: قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ایران خودرو در دی ماه 1400 از سوی این خودروساز منتشر شد.

رکنا: قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ایران خودرو در دی ماه 1400 از سوی این خودروساز منتشر شد.