امروز قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت، قیمت سکه امامی به هم صعودی شد و ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است….

امروز قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت، قیمت سکه امامی به هم صعودی شد و ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است.