اقتصادنیوز :امروز قیمت طلا 18 عیار رشد کرد اما قیمت دلار متشکل نزول را تجربه کرد.

اقتصادنیوز :امروز قیمت طلا 18 عیار رشد کرد اما قیمت دلار متشکل نزول را تجربه کرد.