اقتصادنیوز: امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار دنده معکوس زد.

اقتصادنیوز: امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار دنده معکوس زد.