در پایان امروز قیمت طلا روند صعودی داشت و هر گرم به ۲,۶۴۰,۶۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل هزار و ششصد) تومان رسید که افزایش ۵.۰۴ درصدی داشته است. قیمت دلار هم بدون تغییر بود….

در پایان امروز قیمت طلا روند صعودی داشت و هر گرم به ۲,۶۴۰,۶۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل هزار و ششصد) تومان رسید که افزایش ۵.۰۴ درصدی داشته است. قیمت دلار هم بدون تغییر بود.