اقتصادنیوز امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل اندکی ارزان شد.

اقتصادنیوز امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل اندکی ارزان شد.