اقتصادنیوز : امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل کاهش را تجربه کردند.

اقتصادنیوز : امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل کاهش را تجربه کردند.