اقتصادنیوز: امروز ئقیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار افزایش را تجربه کرد.

اقتصادنیوز: امروز ئقیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار افزایش را تجربه کرد.