امروز در بازار قیمت طلا 18 عیار پایین آمد و هر گرم به ۲,۰۵۴,۵۰۰ (دو میلیون و پنجاه و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۵.۷۱ درصدی داشته است….

امروز در بازار قیمت طلا 18 عیار پایین آمد و هر گرم به ۲,۰۵۴,۵۰۰ (دو میلیون و پنجاه و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۵.۷۱ درصدی داشته است.