امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار پایین آمد و هر گرم آن با افت 30 هزار و 300 تومانی که تجربه کرد، ۱,۳۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان ارزش گذاری شد….

امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار پایین آمد و هر گرم آن با افت 30 هزار و 300 تومانی که تجربه کرد، ۱,۳۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان ارزش گذاری شد.