امروز در بازار قیمت طلا 18 عیار روند نزولی را تجربه کرد و هر گرم آن نسبت به روز پیش، ۱,۲۱۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفده هزار و ششصد) تومان ارزش گذاری شد….

امروز در بازار قیمت طلا 18 عیار روند نزولی را تجربه کرد و هر گرم آن نسبت به روز پیش، ۱,۲۱۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هفده هزار و ششصد) تومان ارزش گذاری شد.