امروز قیمت طلا 18 عیار در مقایسه با روز گذشته روند نزولی را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۲۸۴,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و یکصد) تومان ارزش گذاری شد….

امروز قیمت طلا 18 عیار در مقایسه با روز گذشته روند نزولی را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۲۸۴,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و یکصد) تومان ارزش گذاری شد.