امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار بالا رفت و هر گرم آن ۱,۳۰۹,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و نه هزار و هفتصد) تومان ارزش گذاری شد.

امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار بالا رفت و هر گرم آن ۱,۳۰۹,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و نه هزار و هفتصد) تومان ارزش گذاری شد.